registreren

Leden Excelsior'20 gaan akkoord met aanschaf kleedlokalen cricket.

leden-excelsior-20-gaan-akkoord-met-aanschaf-kleedlokalen-cricket (7373) afbeelding

Verslag extra ALV op 31 januari 2018.

De 20 aanwezigen bij deze extra Algemene Ledenvergadering op 31 januari 2018 pasten maar net in de bestuurskamer maar dat belette voorzitter Ruud de Leede niet om iedereen van harte welkom te heten. Na zijn inleiding gaf hij het woord aan Bart Kroesen.

Bart schetste de aanloop naar het moment waar de aanwezige leden nu voor staan; het al dan niet instemmen met de aanschaf van een kleedkamergebouw voor de cricketafdeling.

Die aanloop zag er zo uit. Getipt door Huib Zandwijk is een projectcommissie aan de slag gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken om een vijf jaar oud gebouw bij SVV over te nemen. Dit bouwwerk dient uiterlijk eind februari te worden verwijderd vanwege de herstructurering op Harga. Het cricketbestuur had overigens al eerder een verkenning uitgevoerd naar de aanschaf van geschikte kleedkamers maar toen werd geconstateerd dat de kosten van iets dergelijks minimaal op € 150.000 zouden uitkomen. Onbereikbaar wat toen het oordeel .

In dit geval was uit de gesprekken met de huidige eigenaar (SVV huurt de kleedkamers) naar voren gekomen dat dit gebouw voor

€ 86.000 (inclusief een post onvoorzien) kon worden aangeschaft, verplaatst, geïnstalleerd en op onderdelen aangepast. Bovendien was deze firma, Duocar BV,bereid een lening te verstrekken om een deel van de aanschafkosten te financieren.

Voordat bedrag krijgt Excelsior'20 de beschikking over kleedgelegenheid voor 4 elftallen, volwaardige douche-voorzieningen (ook voor dames) en (kleed)ruimte voor umpires & officials. Er zijn warmwaterboilers (elektrisch) en een mechanisch afzuigsysteem. Het gebouw bestaat voornamelijk uit kunststof en is daarmee in hoge mate onderhoudsvrij.

Indien deze lang gekoesterde wens in vervulling gaat kunnen zowel de thuis- als de uitspelende teams vlak bij het hoofdveld verkleden. Bovendien neemt de kans toe op belangrijke landenwedstrijden vanuit de KNCB. Nu komt ons complex door het ontbreken van kleedkamers naast het hoofdveld niet voor internationale wedstrijden van landenteams in aanmerking. En hoewel de kans klein is en dus geen grote verwachtingen moeten worden gewekt; belemmeringen om wedstrijden tegen de grootste cricketlanden ter wereld te spelen (en dat staat de komende jaren ergens in Nederland te gebeuren), zijn dan weggenomen. Dus wie weet.

Het transport zal in verband met wegafsluitingen in de nacht moeten plaatsvinden met een tweetal diepladers en kranen. Dat wordt nog een hele onderneming maar Excelsior'20 loopt daarbij geen risico. De grond-en graafwerkzaamheden, alsmede het aansluiten van leidingen en rioleringen zitten ook in de opdracht aan Duocar BV. De kleedkamers komen vanuit het chalet bezien aan de andere zijde , ongeveer waar thans een tweetal opslagcontainers staan. Een vergunning is aangevraagd. Gevraagd werd nog of dit nachtelijk evenement kon worden gecombineerd met het carnavalsnacht maar die garantie kon Bart niet geven.

Niet onbelangrijk is natuurlijk het financiële gedeelte. De € 86.000 moeten worden gedekt door een bijdrage uit de eigen middelen, een lening van Duocar BV en bijdragen van de gemeente Schiedam en van enkele betrokken Fondsen. Contributieverhoging wordt niet voorzien. Wel zullen de leden nog werkzaamheden in eigen beheer moeten uitvoeren; denk daarbij aan het plaatsen van banken, haken en een beschermende vloer.

Nadat een kleine drie kwartier over de in en outs én risico's te hebben gesproken, vraagt Ruud of de leden instemmen met het voorstel over te gaan tot de aanschaf van deze kleedlokalen onder de conditie dat de bijdragen van de Fondsen zeker zijn. Mocht daar een kink in de kabel komen, wat overigens niet wordt verwacht, dan wordt er niet gekocht. De aanwezige leden stemmen unaniem in met dit voorstel.

Hierna geeft Ruud een toelichting op de gesprekken met de gemeente over het groot onderhoud en de verduidelijking van de eigendomsverhoudingen. De gemeente wil graag binnen één jaar duidelijke afspraken maken over het eigendom en het beheer van de opstallen. Daarbij heeft zij geen voorkeur voor een bepaalde verhouding; als het maar duidelijk wordt vastgelegd Het is dus aan Excelsior'20 om te bepalen of er - in uitersten gesproken- een situatie ontstaat dat alle opstallen worden overgedragen aan de gemeente en wij gaan huren óf dat de situatie blijft zoals die nu is; Excelsior'20 wordt gezien als eigenaar van de door haar gerealiseerde opstallen en is daarvoor verantwoordelijk. Tussen deze uitersten in past echter een groot aantal varianten. Afgesproken wordt een werkgroepje in het leven te roepen dat zich hierover gaat buigen. Overleg met andere clubs over ervaringen en ideeën is daarbij een eerste stap. Kortom; wordt vervolgd.