registreren

Statutenwijziging; uitnodiging voor toelichting en bespreking voorstellen op 15 oktober

statutenwijziging-uitnodiging-voor-toelichting-en-bespreking-voorstellen-op-15-oktober (7683) afbeelding

Datum evenement:

De statuten van onze vereniging zijn in 1994 voor het laatst gewijzigd. Sindsdien is er zowel qua bedragen waarmee gewerkt wordt (in de statuten wordt nog gesproken over guldens) als qua bestuurlijke organisatie het nodige veranderd binnen de club. Nu de verdeling van de (ook financiƫle) verantwoordelijkheden tussen het voetbalbestuur, het cricketbestuur en het hoofdbestuur na de nodige discussies en inspanningen van onder andere penningmeesters is uitgekristalliseerd, is de tijd rijp om onze statuten en huishoudelijk reglement daarop aan te passen.

Het hoofdbestuur wil tijdens de Algemene Ledenvergadering, die als gebruikelijk eind november/begin december plaatsvindt, de leden vragen in te stemmen met nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Dan gaat het bijvoorbeeld over de regels die gelden voor de samenstelling van het hoofdbestuur en de verdeling van beslisbevoegdheid. Wanneer is een besluit voorbehouden aan de algemene ledenvergadering, wanneer aan het hoofdbestuur en over welke zaken en tot welke bedragen mag het voetbal-dan wel cricketbestuur afzonderlijk besluiten? Wat zijn gemeenschappelijke "Excelsior'20 brede" zaken en wat niet? Welke regels gelden voor de samenstelling en verkiezing van het hoofdbestuur? Het zal geen verbazing wekken dat het de bedoeling is om de werkwijze, zoals die de laatste jaren binnen het hoofdbestuur en afdelingen gebruikelijk is geworden, vast te leggen. Voorafgaande aan de ALV worden belangstellende leden uitgenodigd om de voorstellen met elkaar te bespreken

Maandag 15 oktober as. presenteert de werkgroep, die zich op verzoek van het hoofdbestuur over de stukken heeft gebogen, voor het eerst haar voorstel aan de leden. Daarbij zal een toelichting worden gegeven op de wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de huidige statuten en kan daarover in gesprek worden gegaan. De werkgroep is benieuwd naar uw reactie en staat open voor suggesties en verbeteringen. We beginnen om 20.00 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig maar indien u van tevoren de stukken wil ontvangen (wel zo handig) , stuur een mailtje naar leo.buckers@live.nl.

De werkgroep bestaat uit Ruud de Leede, Hans Zuijderwijk, Roel Peeters en Leo Buckers.

Foto's