registreren

In memoriam Wim van Deurzen

in-memoriam-wim-van-deurzen (8228) afbeelding

Met grote verslagenheid delen wij u mee dat op donderdag 4 juni onderhoudsman Wim van Deurzen na een kort ziekbed is overleden.

Wim was de laatste 12 jaar zeer actief betrokken bij het onderhoud van onze accommodatie en velden. Het onderhoud van de accommodaties en de velden vereist veel mankracht. Voor Wim was in dit kader niets teveel. Hij had een reguliere werkweek, want hij was elke werkdag van half negen tot een uur of twaalf op de club en deed alle noodzakelijke voorkomende werkzaamheden.Vanaf de start van zijn werkzaamheden voor de vereniging heeft hij zicht op allerlei fronten ingezet. Hij ontwikkelde een accommodatie beheersplan, waarin alle uit te voeren werkzaamheden benoemd werden. Hij trad op als contactpersoon met allerlei leveranciers waaronder reclassering, technische installatiebedrijven, Irado m.b.t. onderhoud velden en vele andere bedrijven voor de noodzakelijke werkzaamheden. Ook gaf hij sturing aan de mensen van de onderhoudsploeg.

We herinneren Wim als een zeer vriendelijke en bescheiden man. Zijn welverdiende benoeming tot lid van verdienste was eigenlijk niet aan hem besteed. Hij bleef liever in de achtergrond zijn werk doen. In de weekenden was hij een vast supporter bij de cricket- en voetbalwedstrijden, zeker als zijn kleinzoon Bradley in actie kwam.

We verliezen in Wim van Deurzen een super vrijwilliger en de vereniging is hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 11 juni om 13:00 in de aula van crematorium Beukenhof, Burgemeester van Haarenlaan 1450, 3118 GR Schiedam.

In verband met de corona maatregelen van het RIVM is een beperkt aantal mensen uitgenodigd om in de aula de laatste eer te bewijzen. Deze mensen krijgen een aparte uitnodiging. Indien u Wim de laatste eer wilt bewijzen dan kan dat. Het zou heel mooi zijn als een erehaag kan worden gevormd op het pad naar de aula met in acht nemen van de anderhalve meter maatregel. In dat geval graag om 10 voor half een (12:20) aanwezig zijn.