registreren

Bedankt voor alle medeleven!

Een echte vereniging toont in lastige tijden zijn beste kant. Na het overlijden van Toon de Leede hebben heel veel leden en hun familie hun medeleven betuigd met hun aanwezigheid tijdens de uitvaart, lieve kaarten, attente briefjes en hun belangstelling. Namens mijn moeder, broers en partners, kleinkinderen en de rest van de familie wil ik iedereen hartelijk danken voor hun steun. Het maakt het verlies er niet minder op, maar helpt ons wel om op een goede manier verder te kunnen!