registreren

Selectie weekend jeugd- Denk aan de betalingen !!

Aan de ouders / verzorgers van de selectie elftallen.

Op 2, 3, en 4 januari 2015 vindt het traditionele Selectie Weekend van Excelsior ’20 weer plaats. Om de kerstvakantie af te sluiten en het voetbalseizoen weer op te pakken voor het tweede deel van de competitie organiseren wij weer het selectieweekend. Net als vorig jaar, het weekend, ook dit jaar, bestemd voor het 1ste en 2de team van de A, B, C en D jeugd. Tijdens dit weekend zullen trainingen, wedstrijden en ontspanning elkaar afwisselen en hopen wij alle 8 teams klaar te kunnen stomen voor de tweede helft van de competitie.

Dit jaar zullen wij voor tweede keer neerstrijken in Westelbeers, Noord Brabant , tussen Tilburg en Eindhoven. Wij zullen verblijven bij ‘De Roerdomp’. Voor informatie kun je kijken op www.deroerdomp.nl

Uiteraard gaan er met een selectie weekend ook kosten gepaard. Voor dit jaar hebben we de kosten voor alle spelers en begeleiders vastgesteld op € 55.00 per persoon. Dit kan worden betaald in twee termijnen. De eerste termijn van € 30-, moet voldaan zijn op 15 november 2014. Dit is tevens de inschrijving voor het selectieweekend. De tweede termijn, € 25 ,- verloopt op 15 december 2014. Het is uiteraard mogelijk ( graag zelfs) om het bedrag in één keer te voldoen. Betalen in één keer moet dan ook vóór 15 november 2014 worden gedaan. We streven er naar, op de dag van vertrek geen betalingen meer te hoeven ontvangen. Betalingen worden gedaan bij de verantwoordelijke van het desbetreffende team. Dit kan zijn, je leider of de contact- ouder, die aan het team gekoppeld is.

Het liefst ontvangen we betalingen op rekening. Je kun je deelnamegeld storten op rekening NL78ABNA0977063860 t.n.v. RKSV Excelsior’20. Vermeldt bij je betaling goed je naam en elftal en de betalingscode JAC 1 , selectieweekend 2015

Annuleren!!!

Aan het organiseren van het selectie weekend zijn kosten verbonden. Wanneer je onverhoopt voor 30 december 2014, alsnog besluit niet mee te gaan, kunnen wij helaas het inschrijfgeld niet teruggeven. Na 30 december 2014 zijn wij genoodzaakt de volle € 55,00 bij u in rekening te brengen.

Wij zullen er alles aan doen om het selectie weekend weer zo positief en goed mogelijk te laten verlopen en hopen het weekend in de komende jaren, nog vaak te kunnen organiseren!

Verdere informatie volgt via de leiders en trainers of via de contactouder van de desbetreffende teams.

Namens de Jeugd Activiteiten Commissie en de organisatie

Dave van de Linde

Jorg Henneke

Contact via,

Dave van de Linde – 0645 485411

Jorg Henneke – 0652 054359

Email: jac.excelsior20@gmail.com