registreren

Nieuwjaars-speech Algemeen Voorzitter Ruud de Leede

nieuwjaars-speech-algemeen-voorzitter-ruud-de-leede (7794) afbeelding

In 2018 heeft Excelsior'20 een goed jaar gehad. Geen spectaculair jaar met kampioenschappen of andere prestaties waar een feestje voor op zijn plaats is. Gewoon een degelijk jaar, waarin door hard werken van alle vrijwilligers alles naar wens verliep. Met een paar leuke feiten: er wordt weer door meisjes gevoetbald!

Meer velden. Door het vertrek van Asvion hebben we de mogelijkheid gekregen om twee kleine velden en een nieuw kunstgrasveld in gebruik te nemen, zodat ook op piekmomenten voldoende velden beschikbaar zijn. In de spits is alleen het aantal kleedlokalen soms een probleem.

Een jaar dus waarin het lijkt dat de vereniging haar zaakjes zo goed op orde heeft dat de ledenvergadering een formaliteit is. Gelukkig hadden zo'n 35 personen de moeite genomen wel te komen. Voor de beeldvorming: aan het oliebollen en snerttoernooi deden 32 teams mee. Zou dit een voorbeeld zijn van de steeds verder voortschrijdende consumentengedrag van leden van verenigingen of is het vertrouwen in het bestuur zo groot? Laten we het op het tweede houden.

In 2019 gaat het vast lukken om de vereniging drijvend te houden. Veel werk van veel mensen is de basis. Maar we moeten ook verder kijken. Er staat heel wat te gebeuren en in alle ontwikkelingen willen we de leden meenemen. Ik realiseer me namelijk heel goed dat het beeld van Excelsior'20 voor iedereen anders is. Het Excelsior'20 van de zaterdagochtenden met heel veel wedstrijden is een ander Excelsior'20 dan dat van een carnavalsavond. De sfeer rond het cricketveld is anders dan de sfeer bij een voetbalwedstrijd. Mensen met een lang verleden bij de club kijken anders aan tegen zaken dan relatieve nieuwkomers. Ondanks al de verschillen is er een gemeenschappelijk noemer voor iedereen en dat is dat het goed moet gaan met de vereniging. Om dat gemeenschappelijke gevoel te bereiken zijn gedeelde normen en waarden de basis. In 2019 gaat het bestuur aan de slag om dat gemeenschappelijke weer duidelijk naar voren te laten komen. Want we kunnen, in het licht van alle maatschappelijke, gemeentelijke en verenigingingsontwikkelingen niet stil blijven zitten en afwachten. Als we zelf het voortouw willen nemen dan is het essentieel dat we weten welke kant we zelf op willen.

Huisvesting

Als we weten wat we willen dan hoort daar ook de accommodatie bij die het nodig maakt om de wensen in vervulling te brengen. Een goed onderhouden, schoon en veilig complex is het visitekaartje van de vereniging. De afgelopen jaren is hard gewerkt om ons terrein in optimale staat te houden en te krijgen. Als je nu op een willekeurige dag binnen komt, dan kijk je je ogen uit over de zeven velden die ter beschikking staan!

Over de huisvesting zijn we op een ander front druk in de slag met de gemeente. De gemeente wil duidelijkheid scheppen over de eigendomsverhoudingen. Er staat namelijk niets op papier over eigendom van ons complex. Strikt juridisch is het dan makkelijk. Het Nederlandse rechtssysteem kent het begrip natrekking. Zoek je dat begrip op dan krijg je zinnen als: "de ondergrond trekt na wat er boven die ondergrond wordt gevestigd". Heel abstract, maar in onze situatie betekent deze constructie dat de gemeente (de eigenaar van de grond) kan claimen dat alles op de grond haar eigendom is. Kort door de bocht: kantine, chalet, kleedkamers, tribune enz. kunnen door de gemeente via natrekking worden toegeëigend. Maar de gemeente pakt het niet zo drastisch aan, ze gaan met ons in overleg over de voor beide partijen beste oplossing. Wij hebben dus invloed op de uitkomst en die kan twee kanten op, met nog verschillende oplossingen die ergens in het midden liggen. Optie 1 is dat we recht van opstal krijgen en de opstallen als ons eigendom moeten behandelen. Gevolg: geen huur, maar een opstalvergoeding en de verplichting tot onderhoud. Optie 2 is dat we gaan huren van de gemeente. Het traject duurt al even en zal ook nog wel even doorlopen. Uiteindelijk zullen we een keuze moeten maken en op papier de afspraken met de gemeente vastleggen.

Deze hele exercitie rond eigendomsverhoudingen is de opstap naar een veel groter traject: herinrichting van Sportpark Thurlede. Op de A4, Sportpark Willem Alexander en op Harga heeft de gemeente inmiddels een werkwijze geïntroduceerd met een parkmanager en clubs, die de accommodatie huren. Dit is ook ons mogelijke voorland. En dan praten we over een mogelijke verandering, die de hele club op zijn kop gaat zetten. Zoals hierboven beloofd: we gaan alle leden goed op de hoogte houden van de voortgang van alle gesprekken met de gemeente.

Statuten en huishoudelijk reglement

De belangrijkste juridische stukken binnen de vereniging zijn staturen en huishoudelijk reglement. Daar is namelijk in geregeld hoe zaken moeten worden aangepakt als het een keertje niet zo goed loopt. De laatste wijziging dateerde nog uit het guldentijdperk, dus het was wel nodig op de stukken eens goed tegen het licht te houden. Ook hier weer werk voor vrijwilligers en een mooi resultaat, dat echter nog niet door veel leden zal zijn bewonderd. Weet wel dat de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement er liggen.

Op naar 2020

De 100-ste verjaardag komt er aan. In juni gaat het 100-ste verenigingsjaar beginnen vanaf dat moment is het feestjaar gestart. Achter de schermen, en soms ervoor, is een heel gezelschap druk bezig om van het jubileum een grootse happening te maken. Er is al een vaandel, er zijn veel ideeën en er is veel enthousiasme. Ik raad iedereen aan om alvast te gaan sparen voor alle feesten, gadgets en sponsor-activiteiten.

Nu op naar prachtig 2019, waarin het aftellen naar de 100ste verjaardag begint. En laten we onszelf vleien met de gedachte dat Excelsior'20 er voor een bijna 100-jarige nog heel goed voor staat!