registreren

Derde jaar Excelsior’20 op groene stroom

derde-jaar-excelsior-20-op-groene-stroom (7489) afbeelding

In het voorjaar van 2015 zijn, dankzij financiële steun van onze leden, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en de gemeente Schiedam, in totaal 140 zonnepalen geplaatst op de daken van ons clubhuis en kleedlokaal. Later dat jaar heeft de onderhoudsploeg de verlichting in beide gebouwen vervangen door led-verlichting. De leden die de aanschaf hebben gefinancierd in de vorm van rente-certificaten hebben vorige maand van Algemeen Penningmeester Henk Lansbergen de derde van hun in totaal vijf aflossingstermijnen terugbetaald gekregen. Aanleiding om de resultaten van het project tot op heden op een rijtje te zetten.

In de periode april 2017 tot en met maart 2018 is, net als in de vergelijkbare periode daarvoor, circa 30.000 KWH aan stroom geproduceerd. Daarvan is ruim 15.000 KWH teruggeleverd aan het net. Het hoogste elektriciteitsverbruik bij de club vindt immers plaats in de winter en na het ondergaan van de zon(veldverlichting aan). Dankzij besparingsmaatregelen is het elektriciteitsverbruik ten opzichte van 2014 ook nog eens met bijna 20.000 KWH teruggedrongen.

Na aftrek van de aflossing op de leningen (€ 6000) en de extra verzekeringskosten bedraagt het nette resultaat over de afgelopen periode € 251. Na aflossing van de laatste leningen in 2020 neemt de jaarlijkse opbrengst derhalve toe met € 6000. Hoewel er ook wat extra onderhoudskosten zullen komen, lijkt er, gelet op de 20-jarige afschrijvingsduur van de zonnepanelen, nog heel wat aan besparingen bereikt te worden.

En belangrijker nog; uitgedrukt in milieuwinst hebben de zonnepanelen vanaf mei 2015 tot eind maart 2018 bijna 80.000 KWH aan elektriciteit opgeleverd. Indien deze stroom zou zijn geproduceerd in traditionele elektriciteitscentrale dan zou daarvoor ongeveer 45.000 kg aan CO2 zijn uitgestoten. Het blijft dan ook jammer dat weinig andere sportverenigingen in de regio van deze duurzame kansen gebruik maken.

Foto's