registreren

Algemene Leden Vergadering 2018

algemene-leden-vergadering-2018 (7734) afbeelding

Datum evenement:

Op vrijdag 7 december aanstaande legt het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in verenigingsjaar 2017 / 2018.

Deze avond is voor u als (ouder van) lid om mee te praten over het wel en wee en de toekomstplannen van uw club! Vaste onderdelen zijn de (financiƫle) jaarverslagen van de afdelingsbesturen, de begrotingen voor het volgende verenigingsjaar, verkiezing van de leden van het hoofdbestuur, voordrachten van Ere Leden, Leden van Verdienste en Bevers, vaststelling van contributietabel.

Tijden de ALV van dit jaar zijn ook de punten Statutenwijziging en nieuw Huishoudelijk Reglement en de Jubileum Coƶrdinatie Commissie 100 jarig bestaan aan de agenda toegevoegd.

Het hoofdbestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij misschien wel de belangrijkste bijeenkomst van de club!

Tot 7 december!

Don't miss it...Be there!!!