registreren

Vacature: secretaris gezocht

vacature-secretaris-gezocht (8004) afbeelding

Van sommige leden van het bestuur kan je je niet meer herinneren wanneer ze tot het bestuur zijn toegetreden. Ze zitten er voor je gevoel altijd al. En als zo'n coryfee dan aangeeft te stoppen, dan ligt er de lastige klus om een goede vervanger te zoeken. Leo Buckers stelt zich bij de volgende ledenvergadering niet herkiesbaar als secretaris. Hij vindt dat het is na 15 jaar tijd voor nieuw bloed. End us moet er een nieuwe secretaris van het hoofdbestuur komen. In het hoofdbestuur hebben de voorzitter, de secretaris, penningmeester en twee voetbal- en cricketleden zitting. Dit gezelschap bewaakt de koers van de vereniging. De secretaris is het geweten van het bestuur, want die persoon maakt de agenda en de verslagen van de bijeenkomsten van het bestuur. In die rol praat je mee over heel veel zaken die voor de club van essentieel belang zijn.

We realiseren ons twee dingen. Ten eerste dat het belangrijk is dat er een goede secretaris zit en ten tweede dat het vinden van een goede secretaris een klus gaat worden. Vandaar dat we alle leden vragen met ons mee te denken. Zo zorgen we er voor dat het bestuur goed blijft functioneren. O ja, net als bij alle andere vrijwilligerstaken is de vraag niet waarom u iets zou gaan doen, maar waarom u niet in actie zou komen.