registreren

Samen uit, samen thuis!

Beste leden,

Het zijn rare tijden. Tijden die vragen om discipline, beleid en voorzichtigheid. Dit soort maatregelen heeft er ook toe geleid dat de mooiste club van Schiedam, Excelsior '20, de deuren tijdelijk moet sluiten voor haar 1000 leden. Voor een bestuur ook heel raar om een normaal zo bruisend complex, in alle rust erbij te zien liggen wachtend op de eerste clubactiviteiten. Een tijd die we nu gebruiken om zaken op te pakken die normaal later in het jaar gepland staan.

Een vereniging gaat over samen de schouders eronder gooien en samen doelen realiseren. Als bestuur zijn wij ons ervan bewust hoe belangrijk het is dat er mensen zijn waarop je kan bouwen. Juist in moeilijke tijden en tijden van onzekerheid moet je er voor elkaar zijn en elkaar steunen. En dat is exact waar Excelsior '20 voor staat.

Daarom willen wij als Voetbalbestuur allereerst onze steun betuigen aan alle leden (en niet leden) die onvoorwaardelijk voor ons allemaal aan de slag zijn in de ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, dagopvang en in andere essentiële maatschappelijke instellingen. Wij roepen ook een ieder op om vanavond hun steun te betuigen en om 20.00 uur mee te doen aan de actie #applausvoordezorg!

De Corona – maatregelen hebben er helaas toe geleid dat het Ome Leo toernooi en het KKC – feest en zijn geannuleerd. Over sommige jubileumactiviteiten bestaat nog twijfel. Allemaal zaken die ertoe leiden dat de club ook getroffen wordt door minder inkomsten voor de club. Vanuit het bestuur houden we hier rekening mee en passen we ons beleid ook hierop aan.

Onze sponsoren en Business Club leden worden onevenredig hard geraakt door de Corona – maatregelen. Wij hopen dan ook van harte dat alle ondernemers deze moeilijke tijd weten te overbruggen en de uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Waar Excelsior '20 jullie kan helpen, zullen wij dat zeker niet nalaten. Samen uit, samen thuis!

Hierbij ook de omroep aan alle mensen om te denken aan onze sponsoren en Business Club leden… mocht je iets nodig hebben, koop het product bij hen. Deze steun zullen zij ongetwijfeld hard nodig hebben. Dit zijn de mensen die onze club al jarenlang een warm hart toedragen, het is nu de uitgelezen mogelijkheid om iets terug te doen. Laten wij dat dan ook met zijn allen doen!

Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat het tijdelijk sluiten van de club NIET betekent dat de club er niet is voor jullie. De kracht van een vereniging van 1000 man, is de saamhorigheid en de mogelijkheid om elkaar te helpen. Mocht iemand hulp nodig hebben, leg contact met elkaar en help elkaar! We hebben het eerder gezegd… You will never walk alone!

Pas goed op elkaar en tot snel!

Namens het Voetbalbestuur,

Zoran Nikolic