registreren

Nog weinig zicht op toekomstige eigendomsverhoudingen op Thurlede.

Afgelopen maandag 18 februari sprak een afvaardiging van Excelsior'20 met Cees Roos en Arjan Godthelp namens de gemeente Schiedam over de (toekomstige) eigendomsverhoudingen van de gebouwen op het Excelsior'20-complex. Dit past binnen het rijtje gesprekken met Thurlede-verenigingen dat deze week gaande is. Medio augustus 2018 al weer was ons eerste gesprek met Godthelp. Toen; een hoop vragen en weinig antwoorden. Dit vervolggesprek was bedoeld om antwoord te krijgen op de eerder gestelde vragen, bijvoorbeeld over het grondbeleid dat de gemeente voor ogen heeft richting Thurlede.

Maandag werd duidelijk dat de gemeente in ieder geval géén voorkeur geeft aan een huurconstructie waarbij de opstallen door de gemeente worden overgenomen, zij het onderhoud gaat verzorgen en de club voor de gebouwen huur gaat betalen. Het is voor de gemeente weinig aantrekkelijk het beheer te voeren over oude gebouwen die niet recent of in opdracht van de gemeente zijn neergezet. Je weet nooit wat je nog (aan risico's) tegenkomt. Daarbij komt dat de recent afgesloten huurcontracten op Thurlede geen langere looptijd hebben dan 2015 om de gemeente voor de periode daarna niet te binden. Een huurcontract zou slechts van korte duur zijn.

Cees Roos gaf aan dat de gemeente de voorkeur geeft aan een constructie waarbij het recht van opstal wordt gevestigd op de Excelsior'20-vastgoed en voor de huur van de grond jaarlijks een bedrag wordt betaald. Aandachtspunten daarbij zijn o.a. tarifering (wat gaat de club jaarlijks betalen aan huur) en de afspraken bij (tussentijdse) beëindiging van het opstalrecht. Aan welke bedrag de gemeente denkt voor de huur van de grond, wat voor soort afspraken worden gemaakt over schadeloosstelling ingeval van beëindiging; nieuwbouwwaarde, waarde economisch verkeer, herbouwwaarde, een gecorrigeerde vervangingswaarde of een andere variant; daar was zij nog niet aan toegekomen. Ook over de voorgestelde duur van het opstalrecht kon nog geen indicatie worden gegeven. Met waarschijnlijk stevig overdreven optimisme gaf Cees aan dat hij verwachte in april met een uitgewerkt voorstel te komen.

Daarbij, zo werd benadrukt, is het niet de bedoeling dat gemeente of vereniging er rijk van wordt. Doelstelling is uitsluitend het vastleggen van de eigendomsverhoudingen om onenigheid daarover in de toekomst te voorkomen. Of dat voor Excelsior'20 haalbaar is moet overigens nog blijken. Daar waar wij nu geen huur betalen voor het grondgebruik onder onze opstallen, zouden wij dat in de nieuwe constructie wel verschuldigd zijn. Mogelijk staat daartegen meer zekerheid ingeval van een gedwongen vertrek. Er is in het gesprek van afgelopen maandag niet veel duidelijk geworden.

Probleem is ook dat geen enkel zinnig woord is te zeggen over de (bouw)plannen van de gemeente met Thurlede /Beatrixpark. Nu zijn zij er geen plannen op bestuurlijk niveau maar dit of enig ander college kan ooit tot een ander besluit komen en het schaarse, maar financieel en qua woningbouwbeleid aantrekkelijke groen willen opofferen voor woningbouw. Als het over onze Toekomst gaat; onzekerheid blijft troef.