registreren

Groene energie Excelsior'20

Vorige week heeft algemene penningmeester Henk Lansbergen de Excelsior'20-leden die een lening hebben verstrekt voor de aanschaf van onze zonnepanelen, geïnformeerd over de aflossing van hun vierde termijn. Rondom deze periode volgende jaar zal de volledige lening zijn afgelost. De opbrengst in 2018 uitgedrukt in euro's bedroeg € 15. Dat is inclusief de € 6000 aan kosten in verband met bovengenoemde aflossing en rente op de lening; een bedrag dat vervalt als over het jaar 2020 de lening volledig is terugbetaald.

In zijn mail heeft Henk ook informatie verschaft over de opbrengst over 2018. De energie-installatie heeft ook in dat jaar weer uitstekend gefunctioneerd. Met bijna 32.000 KWH lag deze bijna 2.000 KWH hoger dan de productie in 2017. Over de jaren 2015 tot en met 2018 is in totaal 108.798 KWH opgewekt. Daarmee is de uitstoot van 61.000 kg aan CO2-uitstoot bespaard. Met dank ook aan de onderhoudsploeg die het schoonhouden van de 140 panelen voor hun rekening namen.

Foto's