registreren

Sponsorkleding

Het is zeer jammer

dat een aantal spelers uit zowel de senioren alsmede de junioren de beschikbaar gestelde sponsorkleding (beschikbaar gesteld door sponsoren alsmede de vereniging) nog steeds niet hebben ingeleverd.

Voor het nieuwe seizoen worden daar hele duidelijke afspraken over gemaakt, want een aantal zeer welwillende en gewaarde vrijwilligers uit onze vereniging steken hier ontzettend veel tijd in.

Zoals aangeven krijgen de spelers van de jeugd die vaak genoeg geattendeerd zijn op het inleveren van de sponsorkleding komend seizoen dus OOK GEEN SPONSORKLEDING meer ter beschikking.
Wij betreuren deze maatregel maar helaas.
Dries Wesdorp