registreren

Inspraakavond en ALV 13 dec; stukken op te vragen en stellingen bekend

Op vrijdagavond 13 december aanvang 19.30 uur (zonder half uur uitloop) vindt plaats de jaarlijkse algemene ledenvergadering, tevens inspraakavond. Als eerder aangekondigd is dat het moment om over uw idee├źn en meningen over de toekomst van Excelsior'20 met het bestuur en andere leden van gedachten te wisselen. Aan de hand van een aantal stellingen zal dit worden voorbereid. Ook wordt terugblikt op het afgelopen seizoen zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht. Tenslotte worden leden van verdienste voorgedragen.U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen en al dan niet aan de discussies deel te nemen. Geadviseerd wordt vooraf de bijbehorende jaarstukken op te vragen bij de algemeen secretaris; leo.buckers@live.nl. Tijdens de ALV zijn slechts een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar.

Onderwerpen die op de agenda staan en waarover gesproken wordt en via Kahoot gestemd zijn:

  • Excelsior'20 geheel rookvrij;
  • Privacy, wat staan we toe;
  • Betalen voor datgene wat thans door vrijwilligers wordt gedaan;
  • Toekomst website;
  • Toekomst Algemene ledenvergadering;
  • Bestuur moet veel meer in openheid opereren;
  • In 2030 dienen er op de vereniging nieuwe activiteiten/sporten aangeboden te worden;
  • In 2030 dient Excelsior'20 nauwer samen te werken met PPSC en Hermes DVS.

Mocht u nog onderwerpen willen aandragen, stuur ook dan een mailtje naar Leo.Buckers@live.nl.