registreren

Jaarvergadering Club van E 50

Datum evenement:

Dinsdag 10 maart om 20:00 uur is de jaarvergadering van de Club van E 50. De Club van E 50 is in 1985 opgericht (toen als de Club van 100 gulden) en heeft als doelstelling "De financiering van projecten die buiten het normale begrotingspatroon van Excelsior '20 vallen". Tijdens deze vergadering wordt o.a. door het bestuur verantwoording afgelegd over 2019. Tevens wordt door de leden bepaald aan welke verzoeken vanuit de vereniging, of door leden van de Club van E 50 ingebrachte suggesties, een financiƫle bijdrage wordt toegekend.
Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom! Stuur dan een email aan onze secretaris Jeanne van Geloven: vooraad@kpnmail.nl
Bestuur Club van E 50:
Jeanne van Geloven, secretaris
Jos Heggelman, penningmeester
Rob Sonnemans, voorzitter