registreren

Excelsior'20 in tijden van corona

excelsior-20-in-tijden-van-corona (8207) afbeelding

Excelsior'20 in tijden van corona

Je hoort het heel vaak: het is een bijzondere tijd. Dat bijzondere raakt iedereen in Nederland. Je kunt ineens niet meer doen wat je gewend bent of wat je zou willen. We zullen er aan moeten wennen. Om te kunnen wennen moet je ook inspelen op veranderingen.

De herstart

Toen de regering tot vreugde van velen besloot om de jeugd weer de mogelijkheid te geven om te kunnen trainen, leidde dat tot heel veel activiteit. Want trainen mocht alleen als aan heel strikte eisen werd voldaan. Zowel de cricket- als de voetbalafdeling hebben in korte tijd aan de voorwaarden voldaan, die door de gemeente zijn gesteld. Die voorwaarden zijn heel pittig en stellen hoge eisen aan trainers, begeleiders, spelers en ouders. De gemeente controleert ook of we aan de eisen voldoen. En is dat niet zo, dan heeft dat vervelende gevolgen. Vandaar de oproep aan iedereen om gevolg te geven aan alle aanwijzingen. Wordt er niet geluisterd, dan zal Excelsior'20 zich genoodzaakt zien om actie te ondernemen.

De financiƫle situatie

Excelsior'20 is een gezonde vereniging, maar zelfs voor een gezonde club zijn dit taaie tijden. Veel minder inkomsten, maar wel doorlopende kosten. Dat leidt tot hele creatieve acties. De donatie aan het Franciscus Vlietland Ziekenhuis is daar een goed voorbeeld van. Maar met creativiteit alleen kom je er niet. Vandaar dat in het bestuur de begroting onder de loep is genomen. In de Algemene Leden Vergadering in 2019 is de begroting goedgekeurd, maar zowel de inkomsten als de uitgaven vallen heel anders uit, dan we toen hebben ingeschat. De bijstelling van de begroting is zowel bij voetbal als bij cricket in overleg met de algemeen penningmeester gebeurd. Natuurlijk is daarbij rekening gehouden met maatregelen van de overheid om het verenigingsleven te ondersteunen. De gevolgen van de aanpassingen van de begroting leiden tot een ander financieel kader. Bij het besturen van de vereniging zullen die nieuwe getallen de leidraad worden. Het is de inschatting dat we deze bijzondere tijd zonder veel schade kunnen overleven en dat is een hele geruststelling.

Een vereniging is samen doen

Juist nu krijgt Excelsior'20 de kans om zijn/haar kracht te tonen. Kunnen we laten zien dat wij met zijn allen de vereniging zijn. Helaas kan dat niet in de Grote Kerk bij het jubileumfeest of op Thurlede bij een jubileumactiviteit. We kunnen er nu wel voor zorgen dat, als we weer in normalere tijden zijn gekomen, het verenigingsleven met alle leuke activiteiten, weer gewoon kan worden opgepakt. Hoe kan iedereen hier een bijdrage aan leveren? Door waar mogelijk weer te gaan trainen. Door de contributie op tijd te betalen. Door met de besturen mee te denken over de mogelijkheden om geld te besparen of juist te verdienen. Door gewoon door te gaan als Excelsior'20-lid. Als we allemaal die positieve insteek houden, dan wordt het vanzelf weer leuk langs de lijn. En komt er ook een knallend jubileumjaar aan. 101 jaar oud worden is natuurlijk ook heel bijzonder!


Bron: Hoofdbestuur (door Ruud de Leede)