registreren

We blijven samen sterker!

we-blijven-samen-sterker (8190) afbeelding

Schiedam, Nederland en de rest van de wereld zijn getroffen door allerlei maatregelen ten gevolge van het Coronavirus. Deze keer een tegenstander die onzichtbaar is en een stuk moeilijker te analyseren. Wij hopen dat jullie en jullie dierbaren allemaal gezond zijn en dat ook blijven. Daarom roep ik ook een ieder op om zich te houden aan de maatregelen van de overheid en elkaar eraan te houden. Uiteindelijk is onze gezondheid het belangrijkste.

De ontstane situatie heeft ertoe geleid dat onze vereniging helaas al enkele week stil ligt en de komende weken ook dicht zal blijven, in ieder geval tot en met 28 april a.s.. Er is een redelijke kans aanwezig dat ook na 28 april a.s. de club nog langer dicht zal moeten blijven. Een situatie die er ook toe heeft geleid dat het voetbalseizoen 2019 – 2020 tot een abrupt einde is gekomen. Neemt niet weg dat wij als Voetbalbestuur het belangrijk vinden om alle leden en overige mensen die onze vereniging een warm hart toedragen op de hoogte te houden over de laatste ontwikkelingen.

Jubileumactiviteiten

Met zijn allen hadden wij ons 100 – jarig Jubileum heel anders willen vieren. Het had een seizoen moeten worden met vele pieken, mooie (sportieve) activiteiten en een climax op 13 juni a.s. tijdens het grote Jubileumfeest. Door de huidige situatie is besloten om onze jubileumactiviteiten op te schorten en integraal op te schuiven naar het volgende seizoen. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet en enorm veel tijd en energie geïnvesteerd om dit programma mogelijk te maken. Dank hiervoor aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen! Wij hopen dat de activiteiten in het volgende seizoen een nog mooier tintje krijgen. Sommige wederkerende activiteiten, die los staan van het jubileumjaar, hopen wij aan het einde van dit seizoen op een gepast moment alsnog met elkaar te organiseren.

Activiteiten voetbalbestuur

Het feit dat de vereniging nu tijdelijk gesloten is, betekent niet dat het voetbalbestuur rust. Vanuit het voetbalbestuur zijn wij al het mogelijke aan het doen om de dit seizoen zo positief mogelijk af te sluiten, zowel qua financiën als qua activiteiten. Het bestuur is in overleg met allerlei partijen over reducering van kosten, aanvragen subsidieregelingen, uitstel van betalingen en kwijtschelding van verplichtingen. Op deze manier proberen we de schade te beperken die wij nu oplopen door gemiste kantine inkomsten.

Steun sponsoren

Onze sponsoren en Business Club leden zijn ook allemaal ondernemers. Ondernemers die ook de gevolgen ondervinden van de Coronacrisis. Ondanks de zware tijden zijn vele sponsoren en leden onze vereniging blijven steunen! Dank daarvoor en hopelijk willen onze sponsoren en alle leden de club blijven steunen! Als club proberen wij de maatschappij ook een hart onder de riem te steken, kijk naar de geweldig hartverwarmende donatie die wij met zijn allen aan SFG Vlietland hebben kunnen doen. Een voorbeeld van onze saamhorigheid binnen de club en maatschappij.

Onze hoofdsponsor, D&S Groep, heeft besloten om de vereniging te blijven steunen en het hoofdsponsorschap met een jaar te verlengen, met de optie op nog een jaar! Hier toont onze hoofdsponsor karakter door ook in zware tijden met ons verder te gaan! Voor de club heel erg belangrijk om sponsoren te hebben waar je op kan bouwen!

Daarom wil ik alle leden nogmaals oproepen, om zo veel mogelijk onze sponsoren en Business Club leden in te schakelen bij het kopen van producten of afnemen van dienstverlening. Zij zijn allemaal ondernemers die in zware tijden onze steun en goodwill goed kunnen gebruiken!

Financiële zaken

Zoals eerder aangegeven raken de Corona maatregelen ook onze club. Een sportvereniging draait op de contributie- en de sponsorgelden in het begin van het seizoen en de barinkomsten gedurende het seizoen. Zeker bij Excelsior'20 zijn de barinkomsten erg belangrijk. Ruim 40% van onze inkomsten komt uit de kantineomzet. Contributies en sponsoring zijn samen goed voor de rest van de inkomsten.

Nu we de barinkomsten voor de maanden maart tot en met mei gaan missen, en dan met name de interessante dagen als klaverjassen, KKC, Zamivo middagen, super Sunday's en een druk bezet Ome Leo toernooi, hebben we goed gekeken naar onze financiële positie.

Aan de kosten kant hebben we te maken met bereidwillige trainers die afzien van vergoedingen, hebben we abonnementen als Canal digitaal en Irado stop kunnen zetten. De KNVB berekent ons geen kosten door over deze voetballoze maanden. De energiekosten, verzekeringen en andere abonnementen lopen wel door en zijn onvermijdelijk (telefoon/internet).

Met creatieve ideeën en hulp van een aantal leden hebben we een gedeelte van de voorraden kunnen verkopen. Er staat echter nog wel voorraad, overigens houdbaar tot na de zomer, waar we eigenlijk ook vanaf willen. Dus als u nog wat wijn of limonade, snacks of bier wilt overnemen, tegen kostprijs, vernemen we dat graag.

Als we met de huidige maatregelen en wat hulp van bedrijven, bond en Gemeente, de situatie stabiel kunnen houden tot eind juni, kunnen we met een goed gevoel het nieuwe seizoen gaan beginnen. Hiervoor is inmiddels een grote stap gezet met het verlengen van D&S als hoofdsponsor! Waarvoor nogmaals onze grootst mogelijke dank. Als we dan onze huidige sponsoren aan boord kunnen houden, onze Business Club kunnen handhaven en wellicht uitbreiden, dan zien we de toekomst weer positief tegemoet. Ook vertrouwen we erop dat het ledenaantal stabiel blijft, er geen leden zullen afhaken maar wellicht juist bij zullen komen, zodat onze contributie-inkomsten hier niet onder zullen lijden.

Laat duidelijk zijn dat alle creatieve ideeën om onze inkomsten te verhogen of kosten te verlagen, welkom zijn. Wilt u ons op een andere manier ondersteunen, bijvoorbeeld door sponsoring of lid worden van de Business Club, zullen wij u zeer dankbaar zijn!

Er liggen nog genoeg mooie kansen en een mooi voetbalseizoen te wachten, maar eerst deze periode goed, stabiel en vooral gezond doorstaan!

Jeugdkamp

Ons 46e Jeugdkamp staat dit jaar ook op de planning vanaf 19 tot en met 24 juli. Voor nu is het de intentie om het Jeugdkamp door te laten gaan. Uiteraard alleen als dit door de overheid wordt toegelaten en de noodmaatregelen van tafel zijn. Het Jeugdkamp zou een mooie "uitlaatklep" voor onze kinderen zijn na enkele maanden isolatie en nare situatie. Met de interne en externe organisatie is nauw contact om de mogelijkheden goed in beeld te hebben. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte.

Tot slot

We willen zeker niet vooruitlopen op ontwikkelingen. Daar zitten te veel onzekerheden aan. Als voetbalbestuur houden we rekening met meerdere scenario's. We willen wel verschillende draaiboeken klaar hebben liggen om aan het einde van het seizoen toch nog leuke activiteiten met elkaar te kunnen doen. Op deze wijze kunnen we hopelijk vieren dat we met zijn alle sterker uit de strijd zijn gekomen. Dat we met zijn allen hebben laten zien wat de kracht is van saamhorigheid, eensgezindheid en bereidheid om elkaar te steunen!

Tot dan wil ik jullie allen enorm veel gezondheid wensen! Pas goed op elkaar, steun elkaar en weet dat Excelsior'20 JOUW club is… de club waar je altijd op terug kan vallen! #samensterker

Namens het Voetbalbestuur Excelsior'20,

Zoran Nikolic

Voorzitter Voetbalbestuur