registreren

Club van E 50 zoekt nieuwe leden!

De Club van E 50 wil haar ledenbestand graag uitbreiden. Je kunt individueel lid worden maar, net als de ZOMOs, is ook een teamlidmaatschap mogelijk.

De Club van E 50 is op 13 juni 1985 opgericht als de Clubvan 100 (gulden) en heeft als doel de financiering van projecten die buiten hetnormale begrotingspatroon van de vereniging Excelsior ‘20 vallen. Het nodigegeld hiervoor wordt bijeengebracht door de jaarlijkse bijdrage van E 50 van deleden van de club (die niet noodzakelijk lid van de vereniging Excelsior’20hoeven te zijn). De beslissing voor welk(e) doel(en)  wordt gekozen wordt genomen door de jaarlijkseledenvergadering van de Club van E 50.

Enkele voorbeelden van de belangrijke dingen die de Club van€ 50 in de loop der jaren aan de vereniging heeft geschonken:

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Lichtinstallatie voor veld 2.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Oefenkooien voor onze cricketers.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Kunststofkozijnen met isolatiebeglazing voorclubhuis “De Toekomst”.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Veiligheidsvoorzieningen voor de speeltuin voorde kleintjes.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Terras en meubilair.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Beamer-installatie en videoscherm.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Nieuwe tafeltennistafel met toebehoren.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Defibrillatoren (voor eerste hulp bij hartproblemen).

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Representatieve partytenten ten behoeve vanbuitenactiviteiten.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Elektrische handendrogers in de toiletruimten.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Fotolijsten in de gang en kantine.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Renovatie verkooploket bij de poort.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Banieren.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Hekwerk rond de trainingsveldjes.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Banken langs het cricketveld en op het Excelsior’20 plein.

 

Tijdens onze ledenvergadering van 28 oktober jl. zijn de volgende zakenaan de orde geweest waarvoor op de Club van E 50 een beroep wordt gedaan:

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Nieuwe trekker voor de onderhoudsploeg.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Renovatie en uitbreiding van het terras.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Permanente toiletunit (inclusief toilet voormindervaliden) bij het cricketveld.

<! [if !supportLists] >-         <! [endif] >Renovatie van het scheidsrechterlokaal.

 

De huidige middelen zijn niet toereikend om aan alle verzoeken gehoorte geven. Om die reden is uitbreiding van ons ledenbestand wenselijk. Begin2014 zullen de leden van de Club van E 50 bepalen welkeprojectaanvraag/aanvragen zullen worden gehonoreerd.

Voor de eerste 15 nieuwe leden stellen wij een originele Excelsior 20paraplu beschikbaar!

Je kunt je aanmelden bij de secretaris van de Club van E 50, Piet Peek.Dat kan per e-mail via piripeek@hotmail.comof telefonisch via 010-4743510.

Met vriendelijke groet,
Rob Sonnemans / voorzitter