registreren

Nieuws van het bestuur van de Club van E 50.

Tijdens de ledenvergadering van 28 oktober jl. hebben we afscheid genomen van Mario Boon. Jos Heggelman is onze nieuwe penningmeester.

 

Mario Boon is van 1987 tot en met 2013 penningmeester geweest van de Club van E 50.
Tijdens onze ALV van 28 oktober hebben wij Mario bedankt voor zijn grote inzet gedurende al deze jaren. Mario kijkt met veel plezier terug op zijn werkzaamheden en zal de Club van E 50 trouw blijven maar nu op iets meer afstand blijven volgen.

Tijdens de vergadering meldde Jos Heggelman het aanvaarden van het penningmeesterschap in overweging te zullen nemen. Het doet ons deugd dat hij ons de volgende ochtend liet weten de plaats van Mario te willen innemen!

Voor de functie van secretaris heeft zich niemand gemeld. Gelukkig is Piet Peek bereid er nog een jaartje aan vast te plakken.

Piet moest onze ledenvergadering wegens een operatie helaas missen. Piet laat weten dat het weer uitstekend met hem gaat en dankt iedereen voor de goede wensen tijdens zijn opname in het Vlietland Ziekenhuis!

Rob Sonnemans
voorzitter