registreren

Rentecertificaten zonnepanelen zijn allemaal verkocht dus extra ALV.

rentecertificaten-zonnepanelen-zijn-allemaal-verkocht-dus-extra-alv (5145) afbeelding

De actie "Excelsior'20 gaat op Groen" is een groot succes. Inmiddels is er voldoende geld toegezegd om er de financiering van 140 zonnepanelen rond te krijgen. Er is binnen twee weken na de start van de actie voor € 25.000 aan rente-certificaten verkocht. Het hoofdbestuur wil en kan een besluit om pakweg € 45.000 exclusief BTW te investeren in onze accommodatie echter niet nemen nadat een raadpleging van haar leden heeft plaatsgevonden. De ALV dient met een dergelijk besluit in te stemmen. Om die reden vindt op woensdagavond 22 april as. een extra ledenvergadering plaats. Aanvang 19.30 in ons clubhuis "De Toekomst".

Agendapunten:

  • 1.Besluit tot aanschaf en plaatsing van zonnepanelen
  • 2.Bijpraten over bestuurlijke ontwikkelingen
  • 3.Wat er verder ter tafel komt.