registreren

Onderbouw voetbal seizoen 2019-2020

onderbouw-voetbal-seizoen-2019-2020 (7945) afbeelding

Aankomend seizoen zal Joeri Krznaric het stokje overnemen van Robert van Gestel voor wat betreft de functie als technisch jeugdcoördinator.

Afgelopen seizoen was hij nog trainer van de O15-1, maar aankomend seizoen zal hij zich bekommeren om de ontwikkeling van de jeugdtrainers in de onderbouw.

Hij zal samen met de trainers van de onderbouw (O8, O9 & O11) verantwoordelijk zijn voor de invulling en uitvoering van de trainingen.

Voor deze doelgroepen zal intensief gebruik gemaakt worden van de kennis van Willem van Baarle (trainer van het huidige O11-2) waardoor de trainingen zullen bestaan uit oefenvormen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen van deze leeftijd. Waar Joeri zich voornamelijk bezig gaat houden met de invulling van de trainers, zal hij op ander vlak hulp krijgen van coördinatoren.

Deze heren zullen het aanspreekpunt zijn voor u als ouder. Zij zullen, waar zij kunnen, aanwezig zijn bij trainingsavonden en aanwezig zijn op de club op de zaterdagen.

Samengevat: Joeri zal zich bezig houden met de ontwikkeling van de jeugdtrainers en de spelers. De coördinatoren kunnen u als ouder te woord staan met brandende vragen over de afdeling.

Coördinatoren:

Excelsior'20 O11 Patrick van Os

Excelsior'20 O9 Michael Romeijn

Excelsior'20 O8 Dennis de Rouw

Wij kunnen met trots vermelden dat wij zullen beschikken over een aantal jeugdspelers die zich gaan inzetten voor onze aankomende talenten van de vereniging.

Met name een aantal spelers uit de O17-selectie gaan zich bezig houden met de O8 & O9.

De indeling zal er als volgt komen uit te zien:

Excelsior'20 o9-1 Timo Ockerse

Excelsior'20 o9-2 Julian van Dun

Excelsior'20 o9-3 VACATURE

Excelsior'20 o9-4 Kyle Sneek

Excelsior'20 o8-1 Nick & Stan Dijkshoorn

Excelsior'20 o8-2 Jamie Broekhuizen & Ley Eisden

Aanspreekouder

Bij elk team zal er spraken zijn van een 'aanspreekouder.' Bij eventuele vragen over wedstrijden, trainingen of overige activiteiten zal deze ouder u verder kunnen toelichten. Deze ouder zal in de voorbereiding bekend worden gemaakt.


Trainingen o8/o9:

De twee jongste categorieën zullen samengevoegd worden op trainingen.

Op de maandag zullen er 5 onderdelen op het veld staan die allen zullen bestaan uit oefeningen die vanuit de KNVB ondersteund worden. Onder leiding van 1 of 2 trainers zal er een groep van, ongeveer, 10 spelers alle 5 de oefeningen langs gaan.

Dit betekent dus dat alle spelers van de twee leeftijdscategorieën dezelfde training krijgt, ongeacht of je nou in O9-1 zit of in 08-2. Dat betekent dus ook dat je als speler van o8-2 ook een training kan krijgen onder begeleiding van een trainer van een ander team.

De reden hiervoor is dat wij denken als vereniging dat elke speler op deze leeftijd gelijk is aan elkaar en met behulp van de juiste oefeningen zij allen (grote) stappen kunnen maken in hun ontwikkeling.

Neemt niet weg dat elke trainer uiteraard de training moet aanpassen aan het niveau van de groep.

Op de woensdag zullen de trainers wat meer ruimte krijgen om met hun eigen team aan de slag te gaan en zelf te ondervinden welke KNVB oefeningen goed aanslaan bij hun eigen team.

Trainingen o11

Net als bij de O8 en O9 zal er bij deze categorie ook gebruik gemaakt worden van de expertise van Willem. Op de maandag zal er een training vastgelegd worden die passend is bij de werkwijze van de KNVB.

Hierbij willen wij stimuleren dat de gehele lichting dezelfde belangrijke voetbalaspecten zal ontwikkelen.

Het verschil met de andere categorie is dat hierbij de teams niet door elkaar gehaald worden, maar dat zij de training zullen doorbrengen met hun eigen team.

Op de woensdag zal de trainer ruimte hebben om zich op zaterdag voor te bereiden en oefeningen uit te proberen die zij kunnen terughalen uit het voetbalboek met oefeningen die op de club aanwezig zal zijn.

Iwan Redan

Zoals misschien bekend is bij sommige van jullie zal ex-profvoetballer Iwan Redan, met zijn eigen bedrijf Beyond Yourself, ook een vinger in de pap krijgen in de jeugdopleiding van Excelsior'20.

Tijdens de trainingen zal er óók gebruik gemaakt worden van zijn expertise.

Volgens Iwans visie is een goede fysieke gesteldheid een pré om een betere voetballer worden. Dit houdt in dat je tijdens de trainingen ook geregeld een oefening voorbij ziet komen waarbij er misschien geen bal aan te pas komt, maar een loopladder of andere oefeningen waarbij voetensnelheid of de core (bovenbenen, billen, buik, rug) worden getraind.

Ontwikkeling boven prestatie

Zoals u boven kunt lezen zetten we alles in op de ontwikkeling van zowel de jonge enthousiaste trainer als in de spelertjes. Joeri zal continu samen met de trainers kijken naar de ontwikkeling van de spelers. Wij zullen dan ook daar alle aandacht aan geven en daarbij is de prestatie in de wedstrijd niet belangrijk.

Rol van de ouders

De rol van de ouders is heel belangrijk. We zien heel vaak langs de lijnen dat de ouders enthousiast meeleven en dat is goed, maar hoe doe je dat? Heel simpel je moedig de kinderen positief aan en laat aanwijzingen aan de spelers over aan de trainers. Ook de opstelling of wissel laat je over aan de trainers. Zij zullen alles doen om uw kind plezier te laten hebben en ze dingen te leren. De scheidsrechter of spelbegeleider speelt geen enkele rol bij de ouders, ook al ben je het niet eens met de beslissing, ouders houden gewoon hun mond dicht. Als laatste het resultaat van de wedstrijd. We zien te veel dat bij de ouders alles draait om winnen en dat we daar zo op gefocust zijn dat we de realiteit uit ogen verliezen. Het gaat om de kinderen en geef die de ruimte om dingen te leren en vooral plezier te hebben, dit gaat U toch niet verpesten voor uw kind?

Samengevat

We gaan de trainingen uitvoeren zoals hierboven staat omschreven. De rol van de jeugd coördinator Joeri is het ontwikkelen van de trainers en zorgen voor goede oefenstof voor de trainers. Hij zal samen met de trainers de ontwikkeling van de spelers in de gaten houden. De rol van de coördinatoren is duidelijk, zij zorgen dat alle teams met voldoende spelers aan de wedstrijd kunnen beginnen en zij zijn de eerste aanspreekpunt voor vragen. Selecteren is bij de onderbouw niet aan de orde. Als ouder heeft u een belangrijke rol in dit geheel, wees positief en moedig de talenten aan. Bemoei je niet met de opstelling of alle randzaken. Op de velden waar de kinderen spelen staat buiten de omlijning van het veld een stippellijn, de bedoeling is dat alle ouders daarachter gaan staan, zo geeft u de ruimte aan de speler en begeleiding.

Slotwoord

We hopen dat het voor iedereen duidelijk is hoe we het nieuwe seizoen gaan starten. We wensen Joeri en alle trainers een leuk seizoen toe. We wensen alle spelers en ouders een goede vakantie toe en tot het nieuwe seizoen. Houdt de site goed in de gaten voor wanneer de trainingen beginnen en andere zaken.

Namens de TC

Bron: Technische commissie (door Joeri en Dave)

Foto's