registreren

Uitbreiding en verbetering accommodatie Excelsior'20

uitbreiding-en-verbetering-accommodatie-excelsior-20 (7103) afbeelding

De gemeente Schiedam heeft deze week dit bericht over sportpark Thurlede laten uitgaan:

GROOT ONDERHOUD:

De komende jaren laat de gemeente groot onderhoud uitvoeren op sportpark Thurlede. Doel is te zorgen voor voldoende sportvelden en kleedkamers, die voldoen aan de normen van de sportbonden. Daarnaast moeten de gebouwen hygiƫnisch en veilig zijn.

Voor de voetbalsport worden, uiterlijk in 2018, twee nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd; de natuurvelden worden, verspreid over meerdere jaren, gerenoveerd. In 2017 wordt een nieuw korfbal kunstgrasveld aangelegd. Inmiddels is een natuurgrasveld geschikt gemaakt voor cricketsport (het voormalige "Asvion veld").

Met handbalvereniging DWS vindt nog overleg plaats over het uit te voeren onderhoud aan de sportvelden. Welk onderhoud aan de gebouwen van de sportverenigingen uitgevoerd moet worden, wordt nog onderzocht.

In de afgelopen jaren is op sportpark Thurlede geen groot onderhoud uitgevoerd, vanwege een mogelijk besluit door de gemeente tot herontwikkeling van het gebied Thurlede (fase 3 Schiedam in Beweging). Inmiddels is duidelijk geworden dat in deze collegeperiode, die loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018, aan de gemeenteraad geen besluit wordt voorgelegd tot herontwikkeling van het gebied Thurlede. Het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud is hierdoor nu aan de orde.

Einde bericht van de gemeente.

Voor alle duidelijkheid en in aanvulling op deze mededeling, wil ik jullie namens het hoofdbestuur melden dat Excelsior'20 bespeler wordt van het te realiseren kunstgrasveld (met verlichting) op het voormalige Asvionterrein. Het andere kunstgrasveld wordt aangelegd bij PPSC.

De gemeente geeft daarbij aan dat beide clubs optimaal gebruik gaan maken van de nieuwe en bestaande faciliteiten en in onderling overleg elkaars accommodaties kunnen gebruiken.

Misschien is door jullie al opgemerkt dat er inmiddels twee kleedkamercabines zijn geplaatst waardoor het aantal kleedlokalen met vier is uitgebreid. Hierdoor komt een einde aan de al jarenlang aanwezige tekort aan kleedruimte zowel op trainingsavonden als op de zaterdag. Zoals ook gemeld door de gemeente is onze cricketafdeling permanent verrijkt met een extra veld. Hierdoor zijn meer wedstrijden mogelijk en kan veld drie (wat nu in de zomermaanden door de cricket wordt gebruikt) het volgende seizoen eindelijk worden gerenoveerd.

In het kader van groot onderhoud zullen we eveneens samen met de gemeente gaan bepalen welk onderhoud aan gebouwen en andere faciliteiten nodig is. Naar het zich laat aanzien zal dat na de zomervakantie plaatsvinden.

Om gemeentelijke financiƫle redenen zijn we er helaas niet in geslaagd op ons huidige voetbalveld 1 kunstgras te laten aanbrengen en komen er voor de cricketers geen aparte kleedruimtes. We blijven er naar streven om deze zaken en andere (denk o.a. aan de bovenlaag van het kleine kunstgrasveld wat aan vervanging toe is) in de toekomst wel te realiseren.

Al met al hebben de gezamenlijke inspanningen en vele gesprekken met de gemeente door bestuursleden van de afdelingen en het HB geleid tot het bovenstaande tot tevredenheid stemmende resultaat.

Henk van Deventer

Namens het Hoofdbestuur

Foto's