registreren

Legaat ontvangen van dhr. Gokke

In januari is op 89-jarige leeftijd ons bijna 80 jarige lid Joop Gokke overleden. Op onze website heeft u hierover -en over zijn verdiensten voor de vereniging - al kunnen lezen. Aan zijn activiteiten voor de club heeft hij een mooi gebaar toegevoegd. Vorige week ontvingen wij van de notaris namelijk het bericht dat de heer Gokke Excelsior'20 een legaat van 2500 euro heeft nagelaten bestemd voor de jeugd. Besloten is dit bedrag 50/50 over de jeugdafdeling van voetbal en cricket te verdelen. Excelsior'20 is de heer Gokke dankbaar voor dit prachtige gebaar.