registreren

100 jaar en blijven ontwikkelen!

100-jaar-en-blijven-ontwikkelen (8238) afbeelding

Terwijl het door de Corona maatregelen rustig was op het complex van Excelsior'20, hebben het voetbalbestuur (VB), de technische commissie (TC) en veel mensen met ons niet stilgezeten. Het is een tijd van veranderingen. Op veranderingen dient een ieder zichzelf respecterende organisatie tijdig te anticiperen. Als vereniging willen wij ook graag anticiperen op deze veranderende omgeving. Een wijs man heeft ooit gezegd: "Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de meest intelligente, maar diegene met het grootste aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving".

Die veranderende omgeving heeft ertoe geleid dat binnen Excelsior'20 voetbal ook veranderingen plaatsvinden. Onderstaand een korte toelichting op deze veranderingen.

Tendens op "de zondag"

Jarenlang is er een tendens gaande binnen het district West II. Het aantal verenigingen dat prestatief speelt op de zondag, wordt steeds kleiner. Deze tendens heeft ertoe geleid dat de 3e en 4e klasse aan het uitsterven is, met nog in totaal 25 verenigingen in beide klassen (resp. 19 en 6 verenigingen). Het totaal aantal zondagverenigingen is gehalveerd in nog geen 3 jaren.

Deze tendens merken wij ook binnen Excelsior'20. Onder onze jeugdspelers is er minder bereidheid om op de zondag prestatief te spelen, de jonge spelers willen liever op de zaterdag aan de bak om op zondag andere dingen te doen. Daarnaast worden steeds meer vriendenteams gecreëerd. Dit leidt ertoe dat spelers stoppen met prestatief voetbal op de zondag. De TC merkt deze tendens ook bij het werven van nieuwe spelers voor de zondag en het behoudt van bestaande spelers. Het is steeds moeilijker om spelers te overtuigen om zich aan te sluiten bij onze zondagselectie.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de zondagselectie krapper wordt. In het komende seizoen gaan wij door met de A selectie bestaande uit ca. 26 spelers onder leiding van hoofdtrainer Raymond de Romph. Voor alle duidelijkheid, de zondagafdeling wordt dus niet opgeheven. Onze A selectie is een volwaardige selectie, met het bijbehorende budget dat in het verleden ook van toepassing was. Een selectie die hopelijk goed gaat meedraaien in de 2e klasse zondag. De overige seniorenteams worden uiteraard doorgeschoven. In totaal hebben we dan 4 respectabele seniorenteams op de zondag.

Opstarten Zaterdagafdeling

Op verzoek van de TC zijn de mogelijkheden onderzocht om een prestatieve zaterdagafdeling op te starten binnen Excelsior'20. In onderling overleg tussen VB, HB, TC en staf is besloten om de zaterdagafdeling voorzichtig op te starten. Met het oprichten van deze afdeling willen we anticiperen op mogelijke toekomstige besluiten vanuit de KNVB en onze leden meer opties bieden om in de toekomst hun sport te blijven uitoefenen. Daarnaast willen we hiermee ook weer oud Excelsior'20 leden terughalen naar het oude vertrouwde nest.

Uit de praktijk blijkt dat we met dit besluit inspringen op een bestaande behoefte. In relatief weinig tijd en met weinig inspanning hebben zich meer spelers aangemeld dan was verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat de we met een volwaardige zaterdagselectie het volgende seizoen kunnen aantreden met 2 prestatieve elftallen op de zaterdag, startend in de 4e klasse. Het komende seizoen zal de zaterdagafdeling in totaal 6 seniorenteams tellen.

Jeugdafdeling

Ook binnen de jeugdafdeling is hard gewerkt. De indelingen van de teams zijn grofweg bekend, met nog enkele details nader uit te werken. De G-jeugd blijven we ook steunen en stimuleren. De technische staf is compleet, sterk en enorm gedreven om Excelsior'20 naar een hoger plan te brengen. Ook de samenwerking met Beyond Yourself getuigt van de ambities binnen de club. Dat de ontwikkelingen worden opgemerkt blijkt ook uit de samenwerking die Sparta Rotterdam met ons is aangegaan als opleidingspartner. De benadering van onze spelers door de BVO's en "divisie-clubs" mag ook worden opgevat als compliment aan Excelsior'20. Naast deze sportieve ambities is het plezier van al onze leden minimaal net zo belangrijk. Hier ligt de uitdaging voor ons allen om de juiste balans te vinden tussen prestatie enerzijds en plezier anderzijds.

Trots

Het harde werken van een ieder heeft ertoe geleid dat we met 10 seniorenteams, ca. 20 ZAMIVO teams en meer dan 30 jeugdteams het nieuwe seizoen tegemoet gaan. Een seizoen waarin we ook weer op de steun van onze hoofdsponsor, D&S Groep, kunnen rekenen. D&S Groep heeft besloten om het hoofdsponsorschap weer met een seizoen te verlengen. De naam en het logo van D&S zullen wij dan ook met trots op de borst dragen. De jeugd-, ZAMIVO en senioren teams worden ondersteund door Excelsior'20 met een respectabel kader en een gedreven TC en VB. Een Excelsior'20 met een duidelijke visie. Een visie waarin we willen blijven anticiperen op veranderingen, met behoud van de eigen identiteit.

Het anticiperen op veranderingen kan door het bestuur worden geïnitieerd maar is onmogelijk zonder de hulp en bereidheid van de vele vrijwilligers binnen onze club. Daarvoor wil ik alle vrijwilligers nogmaals danken voor hun inzet en betrokkenheid bij de club. Tegelijkertijd wil ik een ieder oproepen om het bestaande corps vrijwilligers te komen versterken en na te denken welke taken binnen de club ingevuld kunnen worden. Er zijn verschillende leuke uitdagingen, waarbij de club de hulp van haar leden hard nodig heeft. Samen zijn wij de club! Deze saamhorigheid en bereidheid heeft ervoor gezorgd dat wij ons 100 jarig bestaan hebben mogen meemaken, dat is niet zomaar iets!

In tijden waarin Corona maatregelen ons jubileumjaar aardig hebben verstoord en waarin vele verenigingen het zwaar hebben, heeft Excelsior'20 haar kwaliteit en veerkracht getoond. Dat is iets waar wij ALLEMAAL best trots op mogen zijn. We zijn klaar voor de toekomst. #samensterker

Namens het voetbalbestuur,

Zoran Nikolic