registreren

Jan Jansen overleden

jan-jansen-overleden (7127) afbeelding

Dinsdagavond bereikte ons het trieste bericht dat lid van verdienste en trouw lid Jan Jansen op 86-jarige leeftijd is overleden. Bij de nieuwjaarsreceptie in januari jl. mocht Jan nog de versierselen behorende bij een 65-jarig lidmaatschap in ontvangst nemen. Toen was zijn gezondheid al tanende. Beetje bij beetje ging zijn conditie verder achteruit en maandag jl. sliep Jan in. Daarmee kwam een einde aan het leven van een vriendelijke en energieke man die gedurende zijn lange lidmaatschap veel voor de vereniging heeft betekend.

Jan, afkomstig uit de Achterhoek, arriveerde op jonge leeftijd op zoek naar werk in Schiedam en is daar altijd gebleven. En die verbondenheid gold ook voor Excelsior'20. Jan voetbalcarrière begon ten tijde van de houten keet in het vierde voetbaleftal; hij speelde onvermoeibaar door tot zijn vijftigste. Als snel na de start van zijn lidmaatschap werd Jan gevraagd zitting te nemen in de elftalcommissie. Sindsdien heeft hij binnen de club talloze functies bekleed. Prominent lid van het zgn. Bouwfonds dat de fondsenwerving voor clubhuis de Toekomst verzorgde. Beetje bij beetje en met veel acties werd het benodigde geld bij elkaar geharkt. Toen zijn zoons gingen voetballen werd hij jeugdleider. Maar Jan stond ook aan de voet van de deelname van Excelsior'20 aan de voetbalpool. Eerst via de zgn. illegale "Alkmaarder voetbalpool" maar later ook toen de KNVB het heft in handen nam. Iedere vrijdagavond gingen jeugdleden de sigarenboeren langs om de ingevulde voor Excelsior'20 bestemde toto formulieren op te halen. Jan was een van degenen die het ingekomen geld telde (alles was cash natuurlijk) en dit samen met de formulieren naar de Witte de Withstraat in Rotterdam bracht. Destijds vormden de Toto-gelden een belangrijke inkomstenbron voor de club. Vervolgens raakte Jan betrokken bij de barcommissie, die hij 5 jaar heeft getrokken, een zeer intensieve klus. De wat jongere leden kennen Jan waarschijnlijk nog van de vele foto's die hij een tiental jaar maakte tijdens het carnaval. In de week daarop hingen de ramen van het clubhuis vol met de honderden foto's die hij had geschoten en bij hem konden worden besteld.

Jan verrichtte zijn vele werkzaamheden zeer serieus en consequent en kom op zijn strepen staan als dat nodig was. Tegelijkertijd liep hij meestal rond met een grote grijns op zijn gezicht en was hij naar iedereen positief en betrokken. Een vriendelijke en hardwerkend lid die in zijn leven meer dan zijn best heeft gedaan voor Excelsior'20. Hij was niet alleen 65 jaar lid maar ook bijna 65 jaar vrijwilliger.

Degenen die afscheid willen nemen van Jan Jansen en de familie willen condoleren hebben daartoe de gelegenheid op maandag 21 augustus as van 13.00 uur tot 13.45 uur aan de Monuta uitvaartcentrum, Burgemeester Honnerlage Gretelaan 377. Om 14.30 uur vindt aansluitend de crematieplechtigheid plaats in de aula van de Beukenhof aan de Burgemeester van Haarenlaan.

Hoofdbestuur Excelsior'20