registreren

Nieuwe penningmeester Cricket

nieuwe-penningmeester-cricket (6277) afbeelding

Per 1 juli neemt Hans Boeije formeel de functie van penningmeester Cricket over van Hans Schippers. Hans heeft is voor velen van u een grote onbekende, maar velen van u zullen hem zeker meer dan eens gezien hebben along the boundary van het cricketveld. Al vele jaren zijn Hans en zijn vrouw Irma vaste supporters van het 1e cricket elftal. Veelal onopvallend genieten zij dan onder het genot van een biertje of een wijntje van de mannen van het 1e elftal.

Hans heeft een lange carrière in het financieel management van Stadion Feijenoord. Afgelopen maanden is hij door Hans Schippers voorbereid op het penningmeesterschap van de cricketafdeling.

Hans Schippers gaat zich meer op de achtergrond begeven met hand- en spandiensten op met name organisatie en beleidsniveau voor het cricketbestuur. Hans heeft zich in de afgelopen 1 1/2 jaar met hard en ziel gestort op de financiële administratie van de cricketafdeling. Zijn volhardendheid en deskundigheid hebben de cricketafdeling, maar zeker ook de club als geheel, veel opgeleverd voor de lange termijn en het cricketbestuur is hem hiervoor veel dank verschuldigd. Op een later moment in het seizoen zullen we Hans nog op passende wijze bedanken en in het zonnetje zetten.

Hans Boeije is door de welverdiende vakantie van Hans Schippers inmiddels al volledig in functie. Wij wensen hem veel succes en plezier bij het uitoefenen van deze zeer belangrijke positie in het cricketbestuur!