registreren

Contributie 2018/2019

contributie-2018-2019 (7635) afbeelding

Eind juli hebben we onze contributienota's verzonden. Net als in voorgaande jaren verzorgt Club collect een groot gedeelte van de administratie. Inmiddels komt van het merendeel van de leden de contributie binnen op onze bankrekening. Dank hiervoor!

Echter zien we ook nog ruim 200 leden die nog niet hebben ingelogd in het Club Collect systeem. Wilt u daarom uw email goed controleren of de mail wellicht in de spam is terechtgekomen?

Heeft u gewoonweg nog geen tijd gehad om in te loggen, dan willen we u verzoeken dit binnenkort te doen. Dan kunt u ook nog aangeven in termijnen te willen betalen, terwijl wij als club dan wel alvast het geld van Club collect ontvangen!

Let wel: de contributie is voor bijna 50% onze bron van inkomsten! Geld dat we nu weer hard nodig hebben voor aanschaf nieuwe ballen, trainingsmaterialen, doelen voor nieuwe kunstgras, etc.