registreren

Afgetreden Algemeen secretaris licht toe

Vorige week is tijdens de Algemene ledenvergadering een einde gekomen aan mijn tweede periode van Algemeen secretaris van deze mooie vereniging. In 2012 begonnen in relatief turbulente tijden waarin net was besloten dat de voetbal- en cricketafdeling gescheiden verder zouden gaan. Met tussen beide takken van sport nog de nodige argwaan, werd de weg ingezet naar een constructie waarin beide voor de reguliere zaken volledig op eigen benen staan (met eigen inkomen en uitgaven). Over algemene en grote onderwerpen gaat het hoofdbestuur en het hoofdbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het geheel. Zo blijft Excelsior'20, ook in juridisch opzicht, één vereniging. De afbakening tussen bevoegdheden van de drie besturen binnen onze vereniging is werkende weg ontwikkeld en vorig jaar in de nieuw vastgestelde statuten en huishoudelijk reglement vastgelegd. Ook de financiële splitsing van al datgene wat als gemeenschappelijk inkomsten of uitgaven werd gezien, is onder leiding van Henk Lansbergen voltooid. Lekker boeiend zullen velen zeggen maar essentieel om als vereniging te kunnen functioneren, nu en in de toekomst. Vele bestuursleden hebben hier achter de schermen hard aan gewerkt.

Na zeven jaar acht ik het tijd om het stokje door te geven. Niet omdat de functie niet leuk meer is of te zwaar is geworden maar omdat het m.i. niet goed is als ik langer in functie blijf. Om sleet te voorkomen en vanuit de secretarisfunctie nieuwe energie, creativiteit en ambities het hoofdbestuur in te laten stromen is het goed plaats te maken voor een nieuwe algemeen secretaris. Gelukkig is Helma Noordijk bereid gevonden mijn functie over te nemen. Zij zal zeker voor nieuwe impulsen zorgen.

Mijn overige bestuursleden bedank ik voor de plezierige samenwerking en constructieve sfeer gedurende de afgelopen jaren. Goede bestuurders die staan voor hun eigen afdeling en er bovendien oog voor hebben dat samen optrekken bij onze mooie club een kwestie is van één plus één is drie. Alle andere vrijwilligers eveneens bedankt voor datgene wat jullie bijdragen. En al degenen die betrokken zijn bij Excelsior'20 en die de stap naar vrijwilligerswerk nog niet hebben gemaakt, denk er nog eens serieus over na om een steen(tje) bij te dragen. Al is het maar omdat je er veel positieve energie voor terug krijgt. En voor dat laatste ben ik iedereen binnen de club erkentelijk.

Leo Buckers