registreren

Van de bestuurstafel

van-de-bestuurstafel (7618) afbeelding

Het hoofdbestuur van Excelsior'20 opereert meestal een beetje in de schaduw. Tenslotte hebben voetbaal en cricket hun eigen bestuur waar de dagelijkse zaken worden behandeld.De zaken die bij ons op tafel komen lijken vaak niet zo heel spannend. Vandaar dit bericht om duidelijk te maken dat er achter de schermen veel gebeurt, maar dat veel van de onderwerpen pas op termijn wel voor alle leden belangrijk zijn. Een beetje een excuusberichtje dus, om duidelijk te maken dat we echt wel druk bezig zijn met het reilen en zeilen van de vereniging.

Over de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben alle leden een berichtje gekregen. We moeten namelijk heel zorgvuldig met de privacy van onze leden omgaan en dat vereiste een werkgroep, met allemaal deskundigen onder leiding van Chief Privacy Officer Leo Buckers. We zijn nu helemaal privacyproof en dat voorkomt ongemak en boetes.

Met de gemeente zijn we druk in overleg over eigendomsverhoudingen. Leo heeft daar een helder stuk over geschreven (tekst van de deskundige, die ons ondersteunt en die kan het weten). Kern van het verhaal is dat de gemeente met alle verenigingen afspraken wil maken over de opstallen (clubhuis, chalet, kleedkamers, tribune, e.d.). De twee uitersten zijn dat dat Excelsior'20 het opstalrecht krijgt en dat we gaan huren. Opstalrecht betekent dat de club alles rond de opstallen moet regelen. De grote uitdaging is dan het onderhouden van al onze gebouwen. Voor het opstalrecht betalen we dan een vergoeding aan de gemeente. Bij huur regelt de gemeente alles en huren wij de alle benodigde ruimtes. En daarvoor betalen we een huurprijs. Tussen deze twee uitersten liggen nog wat opties. Er is een werkgroep opgericht, die een advies aan het bestuur en de leden gaat opstellen.

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen op de onderzoekstafel. Er stonden nog bedragen in guldens in, dus het is wel nodig om iets te doen. Er wordt hard gewerkt ook recht te doen aan de nieuwe verhoudingen binnen de club. Het streven is in het najaar voorlichtingssessies te houden, waarin wordt uitgelegd wat er is veranderd en waarom. Doel is om op de algemene ledenvergadering in het najaar de nieuwe versie van de statuten en het huishoudelijk reglement voor te leggen en goedgekeurd te krijgen.

Verder zijn twee commissies namens het hoofdbestuur heel actief. De Normen en Waarden Commissie heeft op twee ouderavonden acte de presence gegeven en heeft uitbreiding gekregen. We gaan er van uit dat de commissie in het komende seizoen zijn nut gaat bewijzen. De tweede commissie is bezig met het jubileum. Tenslotte is 100 jaar een verjaardag die met veel activiteiten gevierd moet gaan worden. De commissie, met echte Excelsiormensen als bemanning/bevrouwing. De plannen zien er heel goed uit, dus leg de dagen rond 13 juni 2020 al vast maar vast in de agenda.

Als u vragen heeft voor ons, dan bent u van harte welkom! Stuur een mailtje of zoek een bestuurslid op. We bijten niet!