registreren

Bijeenkomst nieuwe bestuurlijk structuur

bijeenkomst-nieuwe-bestuurlijk-structuur (1) afbeelding

Datum evenement:

31 oktober: Informatie-en discussie bijeenkomst over nieuwe bestuursstructuurSinds twee jaar werken zowel de voetbal- als de cricketafdelingen met een volledig eigen begroting. Formeel is het hoofdbestuur volledig aansprakelijk; in de praktijk functioneren de beide afdelingen, op enkele aspecten na, zelfstandig. De betekenis van het overkoepelende hoofdbestuur is hierdoor drastisch afgenomen. Om recht te doen aan de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling denkt het hoofdbestuur aan een structuurwijziging. Met een Excelsior'20 '- Voetbal, een Excelsior'20- Cricket en Omni (overkoepelend) vereniging Excelsior'20 zouden er drie samenwerkende verenigingen ontstaan waarbij elk bestuur zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en daarover verantwoording aflegt naar haar leden. Daarbij is het streven dat Excelsior'20 n organisatie blijft en iedere voetballer en cricketer op de eerste plaats lid is van de omni-vereniging. Het bestuur wil hier graag over in gesprek met de leden. Dit voordat een voorstel aan de Algemene Leden Vergadering wordt voorgelegd. Op vrijdagavond vanaf 19.30 uur willen we hierover graag met de leden van gedachten wisselen. Wij zien uit naar uw reactie, suggesties en aandachtspunten.