registreren

Algemene ledenvergadering 7 december wordt interactief

algemene-ledenvergadering-7-december-wordt-interactief (7745) afbeelding

Het bestuurlijk hoogtepunt van het jaar is de algemene ledenvergadering. Hierin legt het hoofdbestuur op de eerste plaats verantwoording af aan de leden. Daarnaast worden de voetbal-en cricketbegrotingen voor de komende periode ter goedkeuring voorgelegd en andere voornemens besproken. Nieuw is dat de Ruud de Leede als nieuwe voorzitter heeft aangekondigd er een interactief feestje van te willen maken. Nog net geen quiz maar anders dan voorgaande jaren.

De algemene ledenvergadering op 7 december as begint formeel om 19.30 uur. Indien minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, wordt het begin een half uur uitgesteld. Aldus het huidige huishoudelijk reglement. Dus, als op 7 december om 19.30 uur er minder dan pakweg 180 aanwezigen zijn, begin de vergadering om 20.00 uur.

Als bekend stelt het hoofdbestuur voor de statuten en huishoudelijk reglement te wijzigen. In het voorgestelde nieuwe huishoudelijke reglement komt deze bepaling overigens niet meer voor. Het bestuur neemt deze en andere aanpassingen graag met u door en het aanbrengen van wijzigingen naar aanleiding van uw opmerkingen is nog altijd mogelijk. Dus als u hecht aan het al oude half uurtje later beginnen; amenderen kan nog steeds.

Agenda ALV 7 december 2018, aanvang 19.30 uur

1.Opening

2. Mededelingen en Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 2017

4. Verslag over seizoen 2018-2019

5. Financiƫn algemeen

6. Verslag van de penningmeester voetbal over de resultaten

7. Verslag van de penningmeester cricket over de resultaten

8. Verslag en verklaring Kascontrolecommissie

9. Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie

10. Bestuursverkiezing

11. Begrotingen en voornemens voetbal

12. Begroting en voornemens cricket

13. Statutenwijziging en nieuw huishoudelijk reglement

14. Voordrachten leden van verdiensten

15. Rondvraag

16. Sluiting

In de bijlage treft u de voorstellen aan voor de nieuwe statuten en het nieuw huishoudelijk reglement.

De overige jaarstukken zijn volgende week te downloaden.

Foto's