registreren

Jubileumactiviteiten in tijden van corona

jubileumactiviteiten-in-tijden-van-corona (8183) afbeelding

Excelsior'20 had het niet slechter kunnen treffen met haar 100-jarig jubileum. Een crisis die het land raakt met alle bijbehorende maatregelen. Volkomen terecht natuurlijk dat die maatregelen worden genomen. Wij zullen er ook alles aan doen om de voorschriften na te leven en er zo voor zorgen dat de crisis zo snel mogelijk is afgelopen. En we gaan ervan uit dat onze leden ook doen wat verwacht wordt.

Deze toestand heeft ons wel genoodzaakt om het jubileumprogramma goed onder de loep te nemen. Want als je jubileert, dan moet je dat wel goed vieren en dat kan niet onder deze omstandigheden. Vandaar dat het hoofdbestuur en de jubileumcoördinatiecommissie, kortweg JUCOCO, uitgebreid hebben overlegd over de te zetten stappen. We hebben alle activiteiten bekeken en beoordeeld wat we met de activiteit kunnen doen. Daarbij is het uitgangspunt dat we rond de oprichtingsdatum 13 juni echte jubileumactiviteiten willen hebben. Voor andere activiteiten, die niet direct aan 13 juni zijn gekoppeld, is gekeken of daar een logische plek op de kalender kan worden gevonden.

Dat heeft geleid tot het volgende overzicht:

 • Definitief zijn afgelast: "Ome Leo toernooi" dat met Pasen zou worden gehouden, het Familietoernooi dat op 27 april (Koningsdag) was gepland en de jeugddag op 13 juni. Het Ome Leo toernooi staat volgend jaar natuurlijk wel op de rol.
 • De bruine kroeg avond, de ladiesnight, het jubileumdiner, de grote feestavond en de jubileumreceptie worden doorgeschoven naar de zomer volgend jaar. We streven ernaar, om net zoals voor dit jaar gepland, deze festiviteiten in de weken rondom de oprichtingsdatum van 13 juni te laten plaatsvinden.
 • Het tentenkamp van de jeugdcricketers wordt een jaar uitgesteld.
 • In overleg met de betreffende organisatoren wordt gekeken of de klaverjasavond en de bridgedrive in het najaar kunnen worden georganiseerd.
 • Er is nog geen besluit genomen over de wielertocht. De organisatie hiervan staat volledig op de rit en kan, indien de huidige beperkingen na 1 juni niet meer van kracht zijn, op 7 juni doorgang vinden.
 • Het is nog onduidelijk of de oefenwedstrijd tussen Excelsior 20 en Sparta op 4 juli kan doorgaan. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van de competitie en het voorbereidingsprogramma van Sparta.
 • Ook voor het vierlandencrickettoernooi zijn we afhankelijk van een andere partij, de KNCB. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid te geven over het doorgaan van deze activiteit.
 • Het KKC feest op 10 oktober zal vooralsnog gewoon doorgaan.

Over de lopende acties kan het volgende worden vermeld:

 • Verkoop van onze jubileum artikelen wordt voortgezet als ons clubhuis weer toegankelijk is.
 • De wekelijkse interviews door Anton de Rouw en Jos van Deventer worden opgeschort totdat de huidige beperkingen zijn opgeheven. Interviews zullen tot en met december doorlopen met een onderbreking tijdens de grote schoolvakantie.
 • Het jubileumboek zal tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2022 worden gepresenteerd zodat hierin o.a. ook kan worden teruggeblikt op de jubileumactiviteiten.

Uiteraard zullen wij je over eventuele verdere wijzigingen informeren mochten overheidsbesluiten daartoe aanleiding geven.

Tevens houden we je op de hoogte zodra er meer bekend is over de wielertocht en de wedstrijd tegen Sparta.

Het moge duidelijk zijn dat we deze maatregelen met pijn in het hart nemen, want we leven al een paar jaar toe naar ons eeuwfeest. Maar nood breekt wet. We hopen dat we deze crisis als club goed doorkomen en daarna kunnen laten zien dat we nog steeds de gezelligste club van Schiedam en omstreken zijn. Voor nu: STAY SAFE!

Namens het bestuur en de JUCOCO Ruud de Leede