registreren

Gedrag en discipline

Waarden en Normen binnen de vereniging!

Bij een club als Excelsior'20  is het heel belangrijk dat iedereen weet wat wel en wat niet mag en dat iedereen zich daar ook naar gedraagt. Alleen dan is het mogelijk een vereniging draaiend te houden op een manier waar alle leden zich in kunnen vinden. Hieronder staan de regels opgesomd waar alle leden zich aan zullen moeten houden.

 

Algemene punten

· Nederlands is de voertaal.

· De contributie moet voor voetballeden voor 1 oktober zijn betaald. Anders wordt er niet gespeeld.

· Bij vernieling van bezittingen van de vereniging volgt de rekening en wordt

zonodig de politie ingeschakeld.

· Bij onoorbaar gedrag, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling en wapenbezit,

zal de politie worden ingeschakeld.

In en rond de kantine

· Zet je fiets in de daarvoor bestemde rekken.

· Parkeer je auto op de parkeerplaats in de daarvoor bestemde vakken.

· Toon respect voor het barpersoneel en alle vrijwilligers.

· Gebruik alle spullen waarvoor ze bedoeld zijn.

· Breng lege flesjes, glazen, etc. terug naar de bar.

· Kom niet in ruimten waar je niets te zoeken hebt.

· De kantine is geen speeltuin.

· Gebruik het toilet waarvoor het bestemd is.

Op en rond het veld

· Bij verhindering meld je je op tijd af; als junior doe je dat bij de desbetreffende secretaris.

· Als senior bij de leider, trainer, secretaris of aanvoerder.

· Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent.

· Zorg ervoor dat je spullen in orde zijn. Een zwart-wit gestreept shirt, een zwarte broek en zwarte kousen vormen de Excelsior-outfit.

· Toon respect voor de leiders en scheidsrechters.

· Toon respect voor medespelers en tegenstanders.

· Gele en rode kaarten en andere kosten zijn voor rekening van de desbetreffende speler(s).

· Zorg ervoor dat al het materiaal na wedstrijden en trainingen terugkomt op de daarvoor bestemde plaats.

· Na de wedstrijd of training neem je een douche (met uitzondering van de F na de training).

· Ruim na gebruik de kleedkamer op.

Je ziet dat de regels helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar steken. Het gaat er vooral om dat je geen dingen doet, waarvan je het zelf niet leuk zou vinden als ze jou zouden overkomen. Het is wel zaak dat iedereen zich er aan houdt.

Leden die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen met de mogelijkheid het lidmaatschap te beëindigen.