registreren

Contributie betalen, doe het nu nog!

Op 21 juli heeft Club collect, het bedrijf dat namens Excelsior'20 de contributie afhandeling voor een groot gedeelte doet, de facturen gestuurd voor de contributie voor seizoen 2017-2018.

Het merendeel is nu inmiddels betaald, of wordt nog de komende maanden in termijnen voldaan. Helaas zijn er ook nog een aantal leden die helemaal geen actie hebben ondernomen. Dit kan eventueel het gevolg zijn van een onjuist email adres of postadres, of dat het aan de aandacht is ontsnapt.

We zijn nu bezig via de diverse afdelingssecretarissen en/of leiders om de niet betalende leden zo spoedig mogelijk te laten betalen. De deadline die we hebben gesteld is betalen voor 1 oktober. Is er dan nog niet betaald, of nog geen actie ondernomen tot betalen (hetzij in termijnen, hetzij via Jeugdsportfonds), zullen deze spelers niet spelen in het weekend van 7-8 oktober!

Voor de goede orde: de contributie zorgt voor ons als club de belangrijkste bron van inkomsten, met name aan het begin van het jaar. Wanneer er niet tijdig betaald wordt, zorgt dit ook voor financiƫle problemen voor de club!

Dus graag actie ondernemen! Leiders, aanvoerders van alle teams: vragen jullie nog na of er betalingen zijn gedaan!