registreren

Column: Eén minuutje

column-e-n-minuutje (8185) afbeelding

Wat zullen we blij zijn als alles achter de rug is. Wanneer het zo ver zal zijn, laat zich voorlopig nog raden. Maar aan alles komt een einde, dus zal dat lot ook het coronacrisis zijn beschoren.

Ik kijk, met u natuurlijk, reikhalzend naar dat moment uit. Dat deed ik ook met de geplande jubileumactiviteiten van deze geweldige club. Daar is een vette streep doorheen gezet, hoe pijn dat ook doet. Het bestuur manifesteert zich ook in deze barre tijden in mijn optiek als een groep weldenkende mensen. Beslissingen durven nemen en die duidelijk communiceren naar de achterban. Hulde daarvoor.

Excelsior'20 zal Excelsior'20 niet zijn als de festiviteiten niet 'gewoon' een jaar worden opgeschoven. We hebben het immers over een vereniging die alles viert dat te vieren valt. Dat is het gezonde levensmotto van de club. Anders bereik je ook niet de respectabele leeftijd van honderd jaar.

Maar nu valt er even niets te vieren. Het is een betreurenswaardige tijd. Velen worden direct of indirect op uiteenlopende manieren geraakt door de gevolgen van dat ellendige virus; op het maatschappelijke vlak, op privégebied. We moeten bij elkaar uit de buurt blijven.

Dat is nog het meest pijnlijke voor degenen die een dierbare hebben verloren. Excelsior'20 is de voorbije dagen een drietal voormalig clubmensen ontvallen: Joop Boon (jeugdtrainer, jarenlang aanvoerder van 'zijn' seniorenteam), Riet Bakker (cricketfan) en Tiny Vester (barlid, kantinecommissie, de ongekroonde koningin van de bridge-afdeling).

Hun namen zullen de jongere generatie binnen de club misschien niet aanspreken. Begrijpelijk. Het is dan ook al een tijdje geleden dat ze in volle gezondheid en de bloei van hun leven deel uitmaakten van de Excelsior'20-familie. De uitvaartplechtigheden hebben noodgedwongen in zeer besloten kring plaats mogen vinden, waar veel oude clubvrienden afscheid hadden willen nemen.

Daarom mensen die het aangaat, neem als u dit heeft gelezen even één minuutje stilte in acht om Joop, Riet en Tiny te herdenken. Dat is het minste wat u kan doen. En… ze hebben het zeker verdiend.

PUNTER