registreren

CORONA PROTOCOL | Winnen doe je samen!

corona-protocol-winnen-doe-je-samen (8286) afbeelding

Beste vrienden van Excelsior'20,

Hopelijk is een ieder gezond en wel na de vakantieperiode! Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen… van uitdagingen in Corona tijd mogen we wel spreken! Zo vlak voor de start van de eerste speelrondes in het nieuwe seizoen is het een hele klus om onze club klaar te stomen voor het bieden van een veilige en plezierige sportomgeving. Een seizoen met een sterke jeugdstaf, een sterk corps vrijwilligers, een nieuwe zaterdagafdeling en een zondagafdeling onder de leiding van de nieuwe hoofdtrainer Raymond de Romph. Maar zoals dat van Excelsior'20 mag worden verwacht, dat is ons wel gelukt! De aanpassingen en spelregels hebben we doorgevoerd, voor de gezelligheid moeten wij met zijn allen zorgen.

Op het complex en in de kantine zijn maatregelen getroffen om te voldoen aan de Corona maatregelen zoals die door het RIVM, de KNVB en de Veiligheidsregio zijn voorgeschreven. Hiervoor zijn wij grote dank verschuldigd aan het corps vrijwilligers dat zicht de laatste weken enorm heeft ingezet om onze club zo goed en veilig mogelijk in te richten zodat onze kinderen en wijzelf weer op Thurlede kunnen genieten! Een blijk van betrokkenheid, allen dank daarvoor!

Nu de omgeving is ingericht en de spelregels zijn vastgesteld, hebben wij met zijn allen een uitdaging die wij samen moeten aangaan… we moeten ons met zijn allen aan de regels houden en daarin verantwoordelijkheid nemen. Daarom roep ik een ieder op om mensen, die zich niet aan de regels houden, hierop aan te spreken.

De maatregelen zijn vastgelegd in het Corona protocol van Excelsior'20. Dit protocol is onderaan dit bericht te vinden en te downloaden op onze site. Ook zal het protocol aan alle leden worden toegezonden. Tot slot wordt het document gedeeld met alle spelers en/of ouders via de contactouders van de teams. Aan een ieder het dringende verzoek om het gezonde verstand te blijven gebruiken en zich te houden aan de regels en voorschriften. Wees je er s.v.p. van bewust dat de club een boete opgelegd kan krijgen van € 4.000,- als we ons er niet aan houden. Wordt daarom niet boos op mensen die je kunnen aanspreken, die doen dit in het belang van de club en de gezondheid van ons allemaal.

In dit soort tijden mist de club enorm veel barinkomsten en willen we zeker geen aanvullende onvoorziene kosten. Deze barinkomsten op speeldagen en feestpartijen zorgen er in belangrijke mate voor dat we de club draaiend kunnen houden. Daarom worden de bar- en keukendiensten zo ingericht dat we wachtrijen proberen te voorkomen. Het drank- en voedselassortiment wordt hier ook op aangepast. Op deze manier hopen we iedereen goed te kunnen bedienen om toch voor goede barinkomsten te zorgen. Als je goede ideeën hebt hoe we het beter kunnen doen, laat het weten. Samen moeten wij de club door dit soort tijden slepen en zorgen dat we het gezellig houden op de mooiste club van Schiedam. Om de bar goed te kunnen bemannen zijn wij op zoek naar ouders die doordeweeks 2 uurtjes achter de bar willen helpen tussen 17.30 en 19.30. Een kleine moeite als je toch aan het wachten bent tot jouw kind klaar is met trainen. Help jouw club en geef je op bij Zipora Martinez of Daan Bakboord.

Ik wil een ieder enorm bedanken die de club in het vorige (Corona)seizoen, tijdens de zomermaanden en nu ook in het nieuwe seizoen heeft gesteund! Hieruit blijkt wat een sterk team Excelsior'20 is. Een team dat elkaar niet laat vallen, maar juist in moeilijke tijden veerkracht toont en steeds sterker wordt. Een team dat overleeft… we zijn niet voor niets 100 jaar oud geworden!

Gun elkaar veel plezier in het nieuwe seizoen door elkaar te helpen en vooral respect voor elkaar te hebben! Zorg goed voor elkaar en blijf gezond, want winnen doe je samen!

Zoran Nikolic

Voorzitter Voetbalbestuur Excelsior'20