registreren

Ledenvergadering over kleedlokalen cricket en discussie over toekomst beheer opstallen

Woensdagavond vraagt het bestuur instemming aan de leden om onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met de aanschaf van kleedlokalen voor de cricketafdeling. Zie ook het eerdere bericht hierover. Daarnaast willen we graag met u van gedachten wisselen over de idee├źn van de gemeente over het beheer en onderhoud van onze opstallen. Er komen flinke investeringen aan; noodzakelijk om de toekomst van onze huidige opstallen zeker te stellen. De gemeente heeft zich daartoe tot op zekere hoogte bereid verklaard maar wil wel het gesprek aan met Excelsior'20 over de toekomstige beheersituatie. Willen wij 100% verantwoordelijk blijven voor onze opstallen of kan er gesproken worden over een mogelijke gehele of gedeeltelijke overdracht aan de gemeente, inclusief een parkmanager? Het bestuur heeft daarover nog geen standpunt ingenomen en verneemt graag hoe de leden daarover denken. Kan Excelsior'20 het met haar vrijwilligers ook in de toekomst zelfstandig rooien of is het verstandig te anticiperen op een -door menigeen geschetste - toekomst waarin het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden voor het beheer van de accommodatie? Degenen die hierover willen meepraten, zijn van harte welkom as woensdag 31 januari in het clubhuis. Aanvang 19.30 uur.