registreren

Belangrijk! Jeugdkamp 2020

Beste ouders / verzorgers

Volgende week , uiterlijk vóór maandag 8 juni , willen wij als jeugdkamp staf en leiders groep een beslissing nemen , of we het jeugdkamp 2020 door laten gaan of niet. Gezien de maatregelen die vanuit de overheid zijn en worden genomen zijn we met elkaar aan het afwegen of het jeugdkamp , wanneer dit doorgaat , kwalitatief wel onze norm haalt van wat we willen en kunnen . Juist na/in een periode waarin kinderen weinig leuke dingen hebben kunnen ondernemen er een zo fantastisch mogelijke en onvergetelijke week voor de kinderen van te maken.

Ondanks dat we aan vele regels en afspraken gekoppeld zullen zijn is voor ons natuurlijk het aantal deelnemers ook erg belangrijk .

Graag zouden we dit de komende week willen inventariseren . Aan een ieder , wie z'n kind al opgegeven is , is het belangrijk voor ons om te weten of iedereen nog wel mee gaat ( we hebben nog geen afmeldingen ) en graag zouden we snel willen weten of er nog kinderen zijn die , ondanks de corona crisis , mee willen gaan op jeugdkamp. Een oproep hierbij aan alle ouders en kinderen van jeugdspelers onder 9 tot en met onder 14 om middels het onderstaande mail adres of via de leiders in de groeps-app , een bevestiging te sturen dat uw kind mee gaat. Geen officieel inschrijf formulier , geen betalingsverplichting . Het gaat ons voor nu alleen om de duidelijkheid of er genoeg inschrijvingen zullen zijn .

We rekenen op uw medewerking in deze ingewikkelde tijd .

Aanmelden voor jeugdkamp ter inventarisatie kan via jac.excelsior20@gmail.com

Graag wijzen wij er wel op dat bij een bevestiging wij er wel rekening mee houden dat uw kind echt mee wil en gaat.

Namens de staf