registreren

Ouderavond jeugdkamp

Op woensdag 2 juli as. om 19.00 uur organiseren we een informatie avond voor de ouders van onze jeugdkamp deelnemers. Zie verder voor informatie over de betaling van uw bijdrage.

De jeugdkamp bijdrage is afhankelijk van de leeftijdscategorie:

Categorie

Totaal

Deelnamegeld

Zakgeld

F

€ 145

€ 135

€ 10

E

€ 145

€ 135

€ 10

D

€ 150

€ 135

€ 15

C

€ 155

€ 135

€ 20

Leiding

€ 135

€ 135

€ 0

Graag het totaalbedragovermaken. Van het zakgeld kunnen de kinderen in onze “Toko” snoep kopen. Hetbedrag dat zij vrijdag niet hebben opgemaakt wordt uitgekeerd zodat zij dat inhet pretpark kunnen besteden.

Betalingen graag z.s.m. naar IBANNL78ABNA0977063860 ten name van Excelsior 20 onder vermelding van “jeugdkamp”en de naam van uw zoon.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende:

Rob Sonnemans
rgmsonnemans@gmail.com /06-29517646