registreren

VOG aanvullende gegevens

Jeugdtrainers en -leiders: graag je e-mail checken om te zien wat je nog moet doen voor het VOG.

Beste jeugdtrainers- en leiders. Willen jullie je e-mail checken om te kijken welke informatie je nog naar mij moet sturen? Ik heb iedereen, die nog iets moet doen, daarover een mail gestuurd. Een paar trainers en leiders hebben nog helemaal niet gereageerd op de VOG procedure. Als je de VOG aanvraag gedaan hebt, moet je me je rekeningnummer sturen. Als je het VOG ontvangen hebt, moet je me de datum van uitgifte en het VOG-kenmerk sturen. Controleer even wat je nog moet aanleveren. Ik heb die gegevens nodig om je de kosten van het VOG te kunnen terugbetalen. Je kan je gegevens mailen naar eodding@caiway.nl. Als je al je gegevens al gestuurd hebt, kan je dit bericht negeren. Prettige jaarwisseling en veel goeds voor 2015 gewenst. Groet, Else Odding.