registreren

Contributie!!!

Denk aan tijdige betaling!!!

deel 2

14-12-2014 21:17

Aad van Rutten

Contributie deel 2

De leden met wie een betalingsregeling is afgesproken, hebben tot 31 december de tijd om hun laatste termijn te betalen.

Als op bovengenoemde datum het resterende bedrag niet op de rekening van excelsior'20 staat zal er:

    ·niet meer getraind en gespeeld mogen worden

    ·niet deelgenomen mogen worden aan de diverse trainingsweekenden

    ·niet deelgenomen mogen worden aan de jaarlijkse strandtraining

    ·niet deelgenomen mogen worden aan welke dan ook, door excelsior'20, georganiseerde activiteit.

Contante betaling wordt niet op prijs gesteld. Het IBAN nummer is NL78ABNA0977063860.