registreren

Inschrijfprocedure

Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren voor het lidmaatschap van Excelsior'20 worden uitsluitend aan meerderjarigen uitgegeven. De formulieren worden verstrekt door Cora Bonnes op maandagavond en woensdagavond tussen 17.00 u. en 20.00 u. in de commissiekamer van onze kantine. Op het aanvraagformulier dient u een aantal gegevens in te vullen. Verder wordt u o.a. gevraagd om een aanbeveling door een senior-lid of een actieve ouder van een jeugdlid. Dit is geen harde voorwaarde, maar mocht iemand van binnen de vereniging u aanbevelen, dan zal de toelatingscommissie dat als een pluspunt beschouwen. Het door u zo volledig mogelijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier levert u op maandagavond of woensdagavond tussen 17.00 u. en 20.00 u. weer in bij Cora Bonnes.

Voor Cricket aanmeldingen kunt u terecht bij een van de betreffende commissie leden (zie contact pagina).

Onderaan aan te treffen het aanmeldformulier in PDF


Bericht van toelatingscommissie
Binnen twee weken na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u bericht, die kan bestaan uit:

  • Indien er binnen de vereniging plek is een (telefonische) uitnodiging voor een gesprek met de toelatingscommissie, die na de verkenningsfase plaatsvindt.
  • Een schriftelijke afwijzing. Tegen deze afwijzing kunt u eventueel in bezwaar gaan bij het hoofdbestuur.


Verkenningsfase
In de verkenningsfase van drie weken gaat het aspirant-lid meetrainen met een groep van leeftijdsgenoten, maar nog niet spelen. Zo krijgen aspirant-leden, hun ouders en de vereniging een beter beeld van elkaar.Daarbij spelen voetbalkwaliteiten overigens geen rol. De vrijwilligerscommissie zal in deze periode met u een afspraak maken over de invulling van de taak die u heeft aangegeven op te willen pakken. (Dit wil nog niet zeggen, dat u de taak uitvoert, dit wordt in de proefperiode getoetst.)


Gesprek
Na afloop van de verkenningsfase vindt een gesprek plaats met de toelatingscommissie, meestal in de bestuurskamer in het clubhuis van Excelsior'20. Aspirant-leden van 10 jaar of ouder dienen naar het gesprek een pasfoto mee te nemen(i.v.m. het aanmaken van een spelerspas). Bij het gesprek met een potentieel lid onder de 18 jaar, dient tenminste ook een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Thuis heeft u het Excelsior '20-reglement kunnen doorlezen. Tijdens het gesprek met de toelatingscommissie zal dit reglement ter sprake komen. Het is van groot belang voor de vereniging dat iedereen weet wat wel en wat niet mag en dat iedereen zich daar ook naar gedraagt. Na het gesprek verneemt u of en wanneer u of uw kind bij Excelsior'20 kan komen spelen. Betaling van de contributie gebeurt uitsluitend per acceptgiro.


Proefperiode
Alvorens definitief lid te worden vanExcelsior'20 geldt er een proefperiode. De duur daarvan is afhankelijk van het moment waarop u lid wordt en beslaat doorgaans een periode van 5 maanden van actief sporten. Gedurende deze periode kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Normaal gesproken gaat het voorlopige lidmaat geruisloos over in een definitief lidmaatschap. Als er tijdens de proefperiode zaken gebeuren, die in strijd zijn met de reglementen (waaronder het weigeren van vrijwilligerswerk), dan kan tijdens de proefperiode worden besloten het definitieve lidmaatschap te weigeren.

Beheerder(s) van deze pagina: