registreren

Club van 50

CLUB VAN E 50

De Club van E 50 is op 13 juni 1985 opgericht als de Club van 100 (gulden) en heeft als doel de financiering van projecten die buiten het normale begrotingspatroon van Excelsior 20 vallen.

De middelen hiervoor worden bijeengebracht door de jaarlijkse bijdrage van de leden van de Club van E 50 die overigens geen lid hoeven te zijn van onze vereniging. Lidmaatschap in teamvorm is eveneens mogelijk.

Ik de loop van haar bestaan heeft de Club van E 50 talloze bijdragen geleverd aan zaken waar alle leden van Excelsior 20 direct of indirect veel plezier aan beleven. Een aantal voorbeelden:

 • -Beamer installatie en video scherm
 • -Defibrillatoren voor de kantine en het chalet
 • -Elektronische handendrogers in de toiletruimten
 • -Aanschaf van een terreinwagen en streamer voor de onderhoudsploeg
 • -Terrastafels
 • -Vlaggen met Excelsior 20 logo
 • -Toiletunit bij cricketaccommodatie
 • -Opknappen scoreplek cricket
 • -Nieuwe dug-outs voetbal
 • -Oprit terras en verlichting
 • -Terrastafels cricket
 • -Tuinhuis cricket voor opslag

Het boekjaar van de Club van E 50 loopt van januari tot en met december. In het begin van het jaar vindt onze algemene ledenvergadering plaats waarbij de leden bepalen welke ingediende verzoeken worden gehonoreerd.

Momenteel kent de Club van E 50 circa 70 leden. Nieuwe leden zijn, mede in verband met diverse wensen van de verenigingsbesturen, van harte welkom!

In het jubileumjaar van Excelsior 20 hopen we op 100 leden en de vereniging een mooi en blijvend cadeau aan te kunnen bieden.

Als u onze vereniging ook extra wilt steunen, stuurt u dan een bericht naar onze secretaris Jeanne van Geloven; email adres: vooraad@kpnmail.nl.

Jos Heggelman

Penningmeester

Jeanne van Geloven

Secretaris

Rob Sonnemans

Voorzitter