registreren

Veilige sportomgeving

Excelsior'20 wil een vereniging zijn die haar jeugdleden een veilige omgeving biedt. Te vaak verschijnen er in de media berichten over sportverenigingen waar het in dat opzicht mis gaat. Om die reden geldt m.i.v. het seizoen 2015-2016 dat iedereen van 18 jaar en ouder die binnen Excelsior'20 een functie heeft als jeugdleider, jeugdtrainers of lid is van een jeugdcommissie over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te beschikken. Dit vereiste geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen. De VOG wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De procedure om die verklaring aan te vragen wordt door Excelsior'20 in gang gezet. Na aanmelding door de vereniging krijgt de betrokkene een email van het Ministerie en verzorgt hij zelf verder de aanvraag. Na ontvangst van de VOG dient deze door de betrokkene bij Excelsior'20 ingeleverd te worden geleverd. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor vragen over de VOG kunt u terecht bij Else Odding; haar e-mailadres is: eodding@caiway.nl