Weekbrief 25 - 2020

voorblad
15-08-2020 T20 tegen Hermes DVS 15/8 - Bezoekersregistratie verplicht
ad01.jpg
Vacature: Trainer Zaterdag 2
vacature-trainer-zaterdag-2 (8241) afbeelding

Het zal niemand zijn ontgaan dat Excelsior'20 de afgelopen periode een prestatieve zaterdagtak heeft opgestart. Dit heeft geresulteerd in niet alleen een 1ste team maar ook een 2de selectieteam. Dit 2de elftal is op zoek naar een jonge enthousiaste beginnende trainer maar mag uiteraard ook een ervaren trainer zijn die het uitdaging vindt om deze stap met Excelsior'20 te maken! In totaal staan er zo'n 45 spelers te trappelen om aan het werk te gaan.

Wat wordt er van je verwacht?

* Twee avonden in de week training geven aan de 2de zaterdagselectie

* Coachen van het 2de team op zaterdag. Aanvangstijd bij thuiswedstrijden is 12.00u.

* Wekelijks contact hebben met de staf van Zaterdag 1 (Jaco Verhoev, Marco v.d. Lely, Marvin Janssen)

* het belangrijkste: maak er een leuk en leerzaam seizoen van met de staf en het team in de res 3de klasse!


Excelsior'20 heeft zijn jubileumjaar en al haar activiteiten een jaar verlengd vanwege het Corona-virus. Het wordt een geweldig jubileumjaar richting 13 juni 2021 als we 101 jaar bestaan. Wil je daar onderdeel van zijn? Aanmelden bij Dave v.d. Linde 06-20034889.

Dankwoord familie van Deurzen

Wij willen iedereen graag hartelijk bedanken voor zijn/haar medeleven bij het overlijden van Wim. De prachtige bloemen, lieve kaartjes, berichten op facebook en telefoontjes boden veel troost. Ondanks dat de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvond i.v.m. de coronamaatregelen was het ontroerend om te zien hoe veel mensen in de erehaag hebben gestaan op de Beukenhof. Wij danken Henk en Ruud voor hun aandeel in het mooie afscheid van Wim.

Het zal moeilijk zijn om zonder Wim verder te gaan, maar we voelen ons gesterkt te weten dat hij zo geliefd was.

Lia, Femmy, Paul-Jan en Bradley

Vacatures onderhoudsploeg
vacatures-onderhoudsploeg (8239) afbeelding

Gezocht:

Vrijwilligers voor de onderhoudsploeg m/v

Wie wil er enkele ochtenden deel gaan uitmaken van een gezellig team (nou ja gezellig) vrijwilligers die het onderhoud van ons complex verzorgen. De werktijden zijn zelf in te delen met dien verstande dat er om half 10 tot 10 uur koffie wordt gedronken. In dat half uur worden de wedstrijden van het weekend geanalyseerd en verder wat slap ouwehoeren. Om half twaalf wordt er aanstalten gemaakt om te stoppen en onder het genot van een drankje afscheid van elkaar te nemen. Ook dan wordt er wat bijgepraat en een beetje geroddeld. Over je gedane werkzaamheden die dag wordt niet gepraat want dat wordt toch maar afgekraakt.

De werkzaamheden betreffen:

* Onderhoud van het groen (tuintjes bijhouden, bladblazen op de velden, lijnen trekken, streamen, maaien enz enz.

* Reclameborden ophangen

* Schilderen

* Kleedlokalen schoonhouden

* Tenues wassen

* Velden besproeien

* Enz. enz

Menig ouder lid heeft in de corona tijd zijn tuin opgeknapt, de zolder opgeruimd maar zijn nu toch zo'n beetje klaar en vraagt zich nu af wat hij of zij met de vrije tijd moet doen, dus een mooie gelegenheid om je nu op te geven. Het is zeker geen verplichting alles kan en mag. Als je een dag niet kunt prima, geen probleem.

Dus voel je er wat voor en heb je ook een beetje gevoel voor humor, kom dan een ochtendje op de koffie om wat meer te weten te komen en kennis te maken.

Foto's
banner 0
100 jaar en blijven ontwikkelen!
100-jaar-en-blijven-ontwikkelen (8238) afbeelding

Terwijl het door de Corona maatregelen rustig was op het complex van Excelsior'20, hebben het voetbalbestuur (VB), de technische commissie (TC) en veel mensen met ons niet stilgezeten. Het is een tijd van veranderingen. Op veranderingen dient een ieder zichzelf respecterende organisatie tijdig te anticiperen. Als vereniging willen wij ook graag anticiperen op deze veranderende omgeving. Een wijs man heeft ooit gezegd: "Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de meest intelligente, maar diegene met het grootste aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving".

Die veranderende omgeving heeft ertoe geleid dat binnen Excelsior'20 voetbal ook veranderingen plaatsvinden. Onderstaand een korte toelichting op deze veranderingen.

Tendens op "de zondag"

Jarenlang is er een tendens gaande binnen het district West II. Het aantal verenigingen dat prestatief speelt op de zondag, wordt steeds kleiner. Deze tendens heeft ertoe geleid dat de 3e en 4e klasse aan het uitsterven is, met nog in totaal 25 verenigingen in beide klassen (resp. 19 en 6 verenigingen). Het totaal aantal zondagverenigingen is gehalveerd in nog geen 3 jaren.

Deze tendens merken wij ook binnen Excelsior'20. Onder onze jeugdspelers is er minder bereidheid om op de zondag prestatief te spelen, de jonge spelers willen liever op de zaterdag aan de bak om op zondag andere dingen te doen. Daarnaast worden steeds meer vriendenteams gecreëerd. Dit leidt ertoe dat spelers stoppen met prestatief voetbal op de zondag. De TC merkt deze tendens ook bij het werven van nieuwe spelers voor de zondag en het behoudt van bestaande spelers. Het is steeds moeilijker om spelers te overtuigen om zich aan te sluiten bij onze zondagselectie.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de zondagselectie krapper wordt. In het komende seizoen gaan wij door met de A selectie bestaande uit ca. 26 spelers onder leiding van hoofdtrainer Raymond de Romph. Voor alle duidelijkheid, de zondagafdeling wordt dus niet opgeheven. Onze A selectie is een volwaardige selectie, met het bijbehorende budget dat in het verleden ook van toepassing was. Een selectie die hopelijk goed gaat meedraaien in de 2e klasse zondag. De overige seniorenteams worden uiteraard doorgeschoven. In totaal hebben we dan 4 respectabele seniorenteams op de zondag.

Opstarten Zaterdagafdeling

Op verzoek van de TC zijn de mogelijkheden onderzocht om een prestatieve zaterdagafdeling op te starten binnen Excelsior'20. In onderling overleg tussen VB, HB, TC en staf is besloten om de zaterdagafdeling voorzichtig op te starten. Met het oprichten van deze afdeling willen we anticiperen op mogelijke toekomstige besluiten vanuit de KNVB en onze leden meer opties bieden om in de toekomst hun sport te blijven uitoefenen. Daarnaast willen we hiermee ook weer oud Excelsior'20 leden terughalen naar het oude vertrouwde nest.

Uit de praktijk blijkt dat we met dit besluit inspringen op een bestaande behoefte. In relatief weinig tijd en met weinig inspanning hebben zich meer spelers aangemeld dan was verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat de we met een volwaardige zaterdagselectie het volgende seizoen kunnen aantreden met 2 prestatieve elftallen op de zaterdag, startend in de 4e klasse. Het komende seizoen zal de zaterdagafdeling in totaal 6 seniorenteams tellen.

Jeugdafdeling

Ook binnen de jeugdafdeling is hard gewerkt. De indelingen van de teams zijn grofweg bekend, met nog enkele details nader uit te werken. De G-jeugd blijven we ook steunen en stimuleren. De technische staf is compleet, sterk en enorm gedreven om Excelsior'20 naar een hoger plan te brengen. Ook de samenwerking met Beyond Yourself getuigt van de ambities binnen de club. Dat de ontwikkelingen worden opgemerkt blijkt ook uit de samenwerking die Sparta Rotterdam met ons is aangegaan als opleidingspartner. De benadering van onze spelers door de BVO's en "divisie-clubs" mag ook worden opgevat als compliment aan Excelsior'20. Naast deze sportieve ambities is het plezier van al onze leden minimaal net zo belangrijk. Hier ligt de uitdaging voor ons allen om de juiste balans te vinden tussen prestatie enerzijds en plezier anderzijds.

Trots

Het harde werken van een ieder heeft ertoe geleid dat we met 10 seniorenteams, ca. 20 ZAMIVO teams en meer dan 30 jeugdteams het nieuwe seizoen tegemoet gaan. Een seizoen waarin we ook weer op de steun van onze hoofdsponsor, D&S Groep, kunnen rekenen. D&S Groep heeft besloten om het hoofdsponsorschap weer met een seizoen te verlengen. De naam en het logo van D&S zullen wij dan ook met trots op de borst dragen. De jeugd-, ZAMIVO en senioren teams worden ondersteund door Excelsior'20 met een respectabel kader en een gedreven TC en VB. Een Excelsior'20 met een duidelijke visie. Een visie waarin we willen blijven anticiperen op veranderingen, met behoud van de eigen identiteit.

Het anticiperen op veranderingen kan door het bestuur worden geïnitieerd maar is onmogelijk zonder de hulp en bereidheid van de vele vrijwilligers binnen onze club. Daarvoor wil ik alle vrijwilligers nogmaals danken voor hun inzet en betrokkenheid bij de club. Tegelijkertijd wil ik een ieder oproepen om het bestaande corps vrijwilligers te komen versterken en na te denken welke taken binnen de club ingevuld kunnen worden. Er zijn verschillende leuke uitdagingen, waarbij de club de hulp van haar leden hard nodig heeft. Samen zijn wij de club! Deze saamhorigheid en bereidheid heeft ervoor gezorgd dat wij ons 100 jarig bestaan hebben mogen meemaken, dat is niet zomaar iets!

In tijden waarin Corona maatregelen ons jubileumjaar aardig hebben verstoord en waarin vele verenigingen het zwaar hebben, heeft Excelsior'20 haar kwaliteit en veerkracht getoond. Dat is iets waar wij ALLEMAAL best trots op mogen zijn. We zijn klaar voor de toekomst. #samensterker

Namens het voetbalbestuur,

Zoran Nikolic

ad02.jpg

Er zijn geen uitslagen deze week.

ad03.jpg

Er staan geen wedstrijden op het programma.

ad04.jpg
ad05.jpg
ad06.jpg
ad07.jpg